Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

AKTUÁLIS

Maria Divine Mercy / az Isteni Irgalmasság Máriája/ látnoknő által kapott üzenetSzűz Mária: Fiam minden nyomának eltüntetése a vég kezdetét fogja jelenti2013. január 18. péntek, 19.30

Gyermekeim, fordult a kocka, ahogy a bűn folyamatosan terjed mindenütt. Ahogy a bűn elfogadottá válik az emberek szívében, a világ fájdalmában fog nyögni a sötétség súlya alatt.

A világháború jelenleg tervezés alatt áll, és hamarosan ez fel fogja tárni azt az ocsmányságot, mely a világ azon vezetőinek szívében rejlik, akik – mintegy köldökzsinór által – össze vannak kapcsolódva. Az egyik élteti a másikat, de hamarosan egyikük sem marad saját nemzetének vezetője, mert csak egyetlen úrnak fognak felelni, az Antikrisztusnak.

Lehet, hogy sokak szemében semmit sem változott a világ, de ez nem így van. Az egész emberiség azon gonoszság miatt fog szenvedni, melyet a megtestesült démonok idéztek elő, akik a hatalom köreiben mozognak. A gonosz vezetők rabszolgái által birtokolt hatalom oda fog vezetni, hogy az emberi jogok el fognak tűnni. Már láthatóak a jelek. Hamarosan el fogják törölni ezeket, mind, és nektek Fiamban kell bíznotok, és átadni magatokat Neki, hogy el tudjátok viselni az igazságtalanságokat, melyeknek tanúi kell, hogy legyetek.

Fiam minden nyomának eltüntetése a vég kezdetét fogja jelenti. Ha ez megtörténik, tudni fogjátok, hogy a Második Eljövetel ideje közel van.

Ki kell tartanotok az imában, gyermekek, és folyamatosan imádkoznotok kell az Imahadjárat imáit, mert ezek nagyon hathatósak, és segítenek majd enyhíteni a gonosz csoport által jelenleg tervezett szenvedést.

A föld meg fog rázkódni most ott, ahol ezen démoni befolyás alatt álló vezetők székhelyei találhatóak. A Magasságos Isten Keze le fog sújtani a földre, de sokan azok közül, akik bűnös életet folytatnak, megmenekülhetnek imáitok által.

A gonosz befolyása most érezhető az Egyházak és azok körében, akik Isten Szent Igéjét hirdetik. Ők az elsődleges célpontjai a gonosznak, és az Antikrisztus nem fog felhagyni azon törekvésével, hogy megsemmisítse valamennyi Keresztény Egyházat.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy Krisztus hadserege megőrizze nyugalmát, és békéjét. Ha maradéktalanul bíztok Fiamban, átadván szabad akaratotokat Neki, akkor erősek lesztek. Akkor ki fogjátok állni ezeket a megpróbáltatásokat.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Mindent el fognak követni, hogy fennakadást okozzanak Imacsoportjaitoknak2013. január 17. csütörtök, 23.17

Drága, szeretett leányom, a Szentlélek Tüze felerősödött Imacsoportjaim körében, melyek most el fognak terjedni az egész világon, és megezerszereződnek. A kegyelem, mely ezekre a Csoportokra árad, lehetővé teszi majd számukra, hogy gyorsan megalakuljanak, és növekedjenek, ahogyan azt Én kértem.

Ahogy az Igazság Tüze elárasztja a földet, úgy fog a sötétség is, mint egy sűrű, nehéz köd leereszkedni. A gonosz és az ő démonai gyötörni fognak, akit csak tudnak, hogy elragadják őket Tőlem. Én nem hagyhatom, hogy ezt tegye.

Nagyon nehéz Elviselnem azt a fájdalmat, hogy elszakadnak Tőlem ezek a szegény lelkek, akik önkéntelenül megadták magukat a hazugságoknak, melyekkel a sátán etette őket. Ugyanakkor semmi sem állíthatja meg Isten Szavát, habár lehet, hogy ez nem így tűnik sokatok számára.

Hatalmam által, Én szeretet fogok árasztani azon lelkeken keresztül, akik válaszolnak Imafelhívásomra. Ha átadják szabad akaratukat Nekem, Én meg tudom tenni azt, ami szükséges ahhoz, hogy Isten Szeretetébe vonjam őket. Ez a Szeretet hiányzik az ő életükből már egy jó ideje. Majd rá fognak ébredni a bensőjükben érzett ürességre, mielőtt még elhoznám nekik ezt a vigaszt. Az általuk hiányolt vigasz a lelki nyugalom, melyet csak Én adhatok.

Jöjjetek Hozzám, és Én majd segítek nektek meglátni, mi a fontos. Hallgassatok Szavamra most, amikor Én összegyűjtök minden nemzetet, és egybegyűjtöm Családomat, hogy Felkészíthesselek benneteket az új életetekre, ahol nincs többé halál. Nem lehetséges sem a test, sem a lélek halála az Új Paradicsomomban. Nem lesz többé halál. Új paradicsomom már elkészült, de be kell népesíteni minden egyes, ma a világban élő lélekkel. Ez az Én nagy vágyam.

Követőim, most fel kell készülnötök a szörnyű megpróbáltatásokra, melyek rátok várnak majd, amiért válaszoltok Hívásomra. Mindent el fognak követni, hogy fennakadást okozzanak imacsoportjaitoknak. Sok pap, például, próbálja majd akadályozni az imacsoportokat. Azt fogják mondani nektek, hogy ne látogassátok az imacsoportokat. Azt fogják mondani nektek, hogy ezek nem engedélyezettek. Azt fogják mondani nektek, hogy Imáim a gonosz lélektől valók. Mindenféle kifogást hoznak majd fel nektek, melyek mindegyikének csupán az a célja, hogy akadályozzák az Általam adott feladat végzését.

Arra buzdítalak benneteket, hogy békében és egyetértésben működjetek együtt. Ne engedjétek, hogy a véleménykülönbségek megakasszák ezt a munkát. Ez az az időszak, amikor a sátán próbál majd éket verni közétek, mind, hogy az Imahadjárat imái ne terjedjenek el az egész világon, ahogyan azt Én meghatároztam.

‘Jézus az Emberiséghez’ Imacsoportokat kell létrehozni mindenütt. Ezek szerves részt fognak képezni földi Maradék Hadseregem megalakításában és szervezésében. Együtt kell működnötök, szeretetben és egyetértésben, valamint kapcsolatban kell maradnotok Leányommal, Máriával. Arra kértem őt, hogy segítsen, ahol lehet, vezetésetekben. Egy csapat embert küldtem neki, akik szervezni fogják ezeket a csoportokat a világ különböző térségeiben. Mindegyikőtöknek a saját térségére kell összpontosítania, és össze kell kapcsolódnotok egymással. Máriát Én fogom vezetni, irányítani, a tekintetben, hogy hogyan Szeretném, hogy az imacsoportok igazgatva legyenek, és hogy az Általam áhított formátumúak legyenek.

Meg fogok áldani minden egyes Imacsoportot, ha elfogadják Vezetésemet. Szükségem van a papságból is tagokra, és imakönyvek használatára. Mária hamarosan tudatni fogja, hogy mi az elvárás.

Készüljetek erre a semmihez sem fogható, világméretű Küldetésre. Ez az utolsó Küldetés a lelkek megmentésére, és az út minden egyes lépését Én, Jézus Krisztus irányítom. Ezért kérem, hogy helyezzétek minden bizalmatokat Belém. Örvendezzetek, mert áldottak vagytok, hogy megadatik nektek ez a szerep, a világ történelmének eme legfontosabb időszakában. Éppen ezért sok ajándékban fogtok részesülni Általam, mivel szükségem van a segítségetekre a lelkek megmentéséhez.

Hadd adjam nektek a Védelem Áldását a ’Jézus az Emberiséghez’ Imahadjárati Imacsoportok részére, minden egyes helyen, ahol ezeket létrehozzák.

Szeretetem, Áldásom rátok, Tanítványaim. Ti békét, szeretetet és vigaszt nyújtotok Nekem ebben az időben.

Szeretett Jézusotok

Forrás: nagyfigyelmeztetes.hu

* * *


Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei
2013. jan. 7. du. itthon az Úr Jézus:

„Ezt üzenem X-nek: Drága kislányom! Az idő rövid, készülj! Hamar meglátsz Engem, Akit oly kitartóan felkeresel a templomban, Akit a Szívedbe fogadsz a Szentáldozásban, Akihez oly forrón vágyakozol, Akit teljes szívedből, lelkedből szeretsz és imádsz. Én is szeretlek téged. Én szerettelek előbb. Az életemet adtam oda érted, hogy ezzel megszerezzem neked az örök életet. Én hívtalak el, hogy Nekem tetsző életet élj. Én teremtettem meg a körülményeket, hogy nyugodtan tudj imádkozni Hozzám. Tőlem kaptad az erőt, hogy el tudj járni a templomba. Hűséges voltál Hozzám mindvégig. Nem cseréltél fel Engem, a hozzád lehajló, téged hűségesen szerető Megváltó Istenedet senki teremtménnyel, aki csak por és hamu. Hamarosan megkapod Tőlem kitartásod és hűséged jutalmát, az örök élet koronáját. Készülj, mert nemsokára meglátsz Engem színről színre! Így készülj: imádj, és szeress Engem lángolóan! Szakadj el mindenkitől és mindentől, és vágyakozz mindennél jobban Szent Színem látására! Kérd mindig a kegyelmet, hogy maradéktalanul teljesítsd rád vonatkozó örök szent tervemet! Imádkozz minden nap magadért, a jó halál és a végső állhatatosság kegyelméért! A teljes búcsúkat ezután már csak magadért ajánld fel! Nemsokára kiszólítalak ebből a világból. Szép, fiatal szellemi testet kapsz Tőlem. A legmerészebb álmodban sem tudnád elképzelni azt a boldogságot, amelyet öröktől fogva készítettem neked azért, mert szeretsz Engem, és hűséges maradtál Hozzám. Tarts ki mindhalálig! Erre áldalak meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. jan. 1. Szentségimádáson Jézus:

„Drága kislányom! Az idő rövid. Készülj, mert eljön a nagy figyelmeztetés! Minden összeomlik. Az emberek egyetlen pillanat alatt megváltoznak. Mindenki tudni fogja, hogy hol a helye. Aki eddig a mammont hajhászta, az most Felém fordul, és a gyóntatószéket fogja keresni. Aki paráznaságban élt, az ott hagyja bűntársát, és mellét verve siratja bűneit. Aki eddig uralkodott mások fölött, az most engedelmeskedik törvényeimnek, és alázatosan borul le Előttem.

Gyermekeim! Készüljetek! Olyan kegyelmet bocsátok le a földre, amilyen még nem volt, amióta ember él a földön. A Szentlélek megvilágosító kegyelme minden ember szívét, lelkét és elméjét át fogja járni. Az Ő fényében tartanak bűnbánatot az emberek. Köszönetet fognak mondani minden értük mondott imáért, és megteszik, amire a Szentlélek figyelmezteti őket. Tömeges megtérések lesznek. Ha nem lennének megátalkodottak, akik továbbra is elmerülnek bűneikben, akkor már itt lenne a Paradicsom. De sajnos még ekkora nagy kegyelem ellenére is lesznek, akik szabad akaratuk révén ellene mondanak a kegyelemnek. Ezek lesznek továbbra is a sátán eszközei, minden baj okozói. Imádkozzatok értük, mert ha kitartanak bűneikben, örökre elvesznek.

Drága gyermekeim! Véremen megváltott kicsinyeim! Most hozzátok fordulok. Vigyázzatok! Ellenségetek a sátán szüntelen ott ólálkodik körülöttetek, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok ellen a hitben! A hit a legerősebb fegyver a sátán kísértése és támadása ellen. Hitetekkel legyőzitek a gonoszt, minden félelmet, és nagyon megdicsőítitek Nevemet. A hit erejével átjárt ima a leghatékonyabb, mert meghallgatásra talál, sőt mindent elnyer, ami az üdvösségetekre válik. Az Istent félőknek a hit olyan, mint a levegő. Vagyis a keresztény hit nélkül halott. Imádkozzatok! Esdjétek le a hit kegyelmét mind a magatok, mind mások számára! Imádkozzatok a megtérés kegyelméért, mert mondom nektek, sokan meg fognak halni a nagy figyelmeztetéskor súlyos bűneik láttán.

Az idő rövid. Hamar lezárul ez a korszak. Egy új következik. A nagy figyelmeztetéssel elindul az átalakulás. Készüljetek! Soha nem látott kegyelem kiáradásának lesz tanúja a föld. Az emberek egymás nyakába borulva fogják siratni bűneiket. Bocsánatot kérnek azoktól, akiket megkárosítottak, vagy megrágalmaztak, és igyekeznek jóvátenni ellenük elkövetett bűneiket. Szentlelkem fogja betölteni az embereket. Nem fogtok ráismerni ellenségeitekre, rosszakaróitokra. Ti csak imádkozzatok, hogy eljöjjön ez a nagy Szentlélek kiáradás, és lehetőleg mindenki megtérjen. Házasságok fognak helyreállni. Mindenki a békét és a kiengesztelődést fogja keresni. Kérjétek az aratás Urát, hogy mutassa meg nagy irgalmát még ez egyszer, mielőtt leküldené az igazságosság sarlóját a földre, hogy learassa a beérett termést. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Ima a Szentlélek által: „Imádott Istenem! Esengve kérlek, légy irgalmas hozzánk! Engedd, hogy elmerüljünk Szent Szíved irgalom, szeretet lángtengerében! Szereteted izzó lángja égessen ki bűnös szíveinkből minden gyűlöletet, ellenszenvet! A Te végtelen szereteted késztessen bennünket, hogy szívből megbocsássunk minden ellenségünknek! Elfelejtsünk minden sérelmet! Szíved szeretetének izzó lángja égessen ki a lelkünkből minden fájdalmat, amelyeket ellenségeink okoztak nekünk. Uram, Te mondd ki bennünk a szavakat, amelyeket a keresztfán imádkoztál: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, és vértanúd, szent István szavait: Atyám, ne ródd fel nekik ezt a bűnt! Kérlek, add kegyelmedet, hogy ki tudjuk mondani: Uram Jézus, Irántad való szeretetből, szívből megbocsátok. Kérlek, bocsáss meg Te is nekem, nyomorult bűnösnek!”

Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő rövid. Az óra itt van. Mindezek hamarosan bekövetkeznek. Igyekezzetek megtérni, mert nem tudhatjátok, mit hoz a holnap! Éljetek szüntelen készenlétben! Azt mondom nektek: már most térjetek meg! Gyónjátok meg bűneiteket! Járuljatok a Szentáldozáshoz, mert hamar elérkezik a pillanat, amelyet nem vártok, mert féltek tőle, és ez a halálotok pillanata. Erre készüljetek egész életetekben, mert ez az utolsó pillanat a sorsdöntő a folytatást illetően. Erre kaptátok egész földi életeteket, hogy elnyerjétek az örök életet. Erre figyelmeztettelek az Evangéliumban. Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát!

Gyermekeim! Véremen megváltott kicsinyeim! Itt állok szívetek ajtaja előtt, és zörgetek rajta. Ha beengedtek, megváltoztatom életeteket. Megtisztítalak minden bűntől, és boldogokká teszlek benneteket. Az Én békémet és derűmet adom nektek, amit a világ nem adhat. De ha nem engedtek be szívetek ajtaján az életetekbe, soha nem ismeritek meg ajándékaimat. Nélkülem elsüllyedtek a bűnben, és ellenfelem martalékai lesztek. Ma még kérlek, mert még beengedhettek. De lehet, hogy holnap már késő lesz, és el fogtok veszni. Ha tudnátok, hogy milyen nagy rossztól akarlak benneteket megóvni, ti futnátok Hozzám, és kérnétek megbocsátó kegyelmemet. Fogadjátok meg figyelmeztetésemet! Hagyjatok fel a bűnnel, és meneküljetek irgalmas Szívembe, amíg még nem késő! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Testvéreim az Úrban! Imádkozzatok, és hozzatok áldozatokat a szegény bűnösökért, akiket megvakított és süketekké tett a sátán. Már nem tudják megkülönböztetni a jót a rossztól, és ami a legborzasztóbb, Azt káromolják, Aki meghalt, értük a keresztfán.
Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok!

Imával, szeretettel: Mária Julianna


JÉZUS, A JÓ PÁSZTOR, SÜRGŐS FELHÍVÁSA NYÁJÁHOZ
/Jézus üzenetei Kolumbiából/

Helyezzétek bizalmatokat a mi két Szívünkbe! Kérjetek segítséget Mennyei seregemtől és látni fogjátok ellenségem és gonosz seregének elesését!

2013.01.09 08:40

Nyájam juhai, az Én békém legyen veletek!

Ez az év a nagy változások éve lesz az emberiség és a teremtés számára, a nagy megpróbáltatás kezdete, mely elindítja Isteni Igazságszolgáltatásomat, és elegyengeti majd az utat a következő eljövetelemre. Bizony mondom nektek, hogy imáitoktól függ, hogy ezek a napok lerövidüljenek. Ne feledjétek, hogy veletek semmi (rossz) sem fog történni, ha egyesülve maradtok Velem. Merítsetek erőt az imáitokból, szenteljétek magatokat a Mi Két Szívünknek, hogy könnyebb legyen elviselni azokat a napokat, és ti győzelmesek maradtok.

Gyermekeim, bejelentem nektek, hogy ellenségem fokozni fogja támadásait, de ne féljetek, mert egy hajatok szálát sem veszítitek el, ha Bennem maradtok. Ellenségem, szét fogja szórni juhaimat, és egymás ellen uszít majd titeket, hogy megosszon benneteket. Minden eszközzel arra fog törekedni, hogy a lehető legnagyobb számú lelket elveszejtse. Ezért nyájamnak egységben és imában kell maradnia. Alkossatok világszerte imaláncot, Édesanyám Szent Rózsafüzérével. Ne feledjétek, hogy az egység erőssé tesz, és lerombolja az erődöket. Helyezzétek bizalmatokat a két Szívbe! Kérjetek segítséget Mennyei seregemtől és látni fogjátok ellenségem és gonosz seregének elesését!

Választott nemzeteimnek össze kell gyűlniük, és világszerte imaerődöket kell alkotniuk. A lelkileg gyengébb nemzeteknek támogatást kell nyújtaniuk. Az idő elérkezett, szabadságotok ideje közel van. Alkossatok közbenjárási és harci imacsoportokat úgy, hogy miközben egyesek imádkoznak és közbenjárnak, a többiek harcolnak. Ne feledjétek, hogy Édesanyám Szent Rózsafüzére a ti erőtök és védelmetek. Imádkozzátok Szent Vérem Rózsafüzérét, Szent Mihály exorcista imáját, melyet XIII. Leó szolgám kapott, az a „Lelki fegyverzet” valamennyi imáját, Szűz Mária hadseregének Rózsafüzérét, és minden egyéb imát és Rózsafüzért, melyeket prófétáim és felkentjeim kaptak ezekben az utolsó időkben. Ne hanyagoljátok Szent Szavam olvasását, imádkozzátok a Zsoltárokat; áldassátok meg a Máriás zászlót, emeljétek azt fel imaerődötökön, pecsételjétek le magatokat Vérem Erejével és legyenek szentelményeitek, mint: a szenteltvíz, a só és az olaj, ahogyan azt tanítványaim is tették. Ha követitek ezeket az utasításokat, győzedelmeskedni fogtok.

Minden ima, az Üdvözlégy Rózsafüzér és más Rózsafüzérek, melyeket imádkoztok, a két Szív Diadalára kell, hogy vezessenek. Ne feledjétek, hogy Én tiszteletben tartom a szabad akaratotokat, és minden, amit teszek, a ti imáitoktól függ itt a Földön. Előre, harcoló hadsereg, csatlakozzatok Hozzám, Édesanyámhoz és a Mennyei Sereghez, és együtt elűzzük majd ellenségemet és annak gonosz erőit a Föld színéről! Ne feledjétek: A Diadal a Mi Két Szívünké!

Az Én békémet hagyom rátok, az Én békémet adom nektek. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert közel van Isten Országa.

Jézus a Jó Pásztor, Népének megszabadítója

Tegyétek ismertté üzeneteimet, nyájam juhai.

Olvass tovább: http://www.uzenetek.eu/news/helyezzetek-bizalmatokat-a-mi-ket-szivunkbe-kerjetek-segitseget-mennyei-seregemtol-es-latni-fogjatok-ellensegem-es-gonosz-seregenek-eleseset-/


* * *MEDUGORJE
Szűz Mária üzenete


Jakov éves jelenése

Az utolsó mindennapos jelenése alkalmával, 1998. szeptember 12-én a Szűzanya azt mondta Jakov Čolonak, hogy ezentúl minden évben egyszer, december 25-én, Karácsonykor fog megjelenni neki. Így történt ez ebben az évben is. A jelenés 15.30-kor kezdődött és 11 percig tartott. Jakov a következő üzenetet adta át:

„Drága gyermekek, ajándékozzátok nekem az életeteket, és teljesen adjátok át magatokat nekem, hogy segíthessek nektek megérteni anyai szeretetemet és Fiam irántatok való szeretetét. Gyermekeim, mérhetetlenül szeretlek benneteket, és különösen ma, Fiam születésnapján szeretnélek befogadni mindnyájatokat a szívembe és átadni életeteket Fiamnak. Gyermekeim, Jézus szeret benneteket és kegyelmet ad ahhoz, hogy irgalmában éljetek, de sokatok szívét megkötözi a bűn és sötétségben éltek. Ezért gyermekeim, ne várjatok, mondjatok nemet a bűnre, és adjátok át szíveteket Fiamnak, mert csak így lesztek képesek Isten irgalmában élni és Jézussal a szívetekben elindulni az üdvösség útján. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Medjugorje, 2012. december 25.

Marija által kapott üzenet:

Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben arra hívlak mindnyájatokat, hogy újítsátok meg az imát. Nyíljatok meg a szentgyónásra, hogy mindannyian teljes szívből tudjátok elfogadni hívásomat. Veletek vagyok és oltalmazlak benneteket a bűn pusztító erejétől, nektek pedig meg kell nyílnotok a megtérés és a szentség útjára, hogy szívetek lángoljon az Isten iránti szeretettől. Adjatok időt számára és Ő önmagát ajándékozza nektek, és így Isten akaratában felfedezitek majd a szeretetet és az életörömöt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Medugorje, 2012. november 25.

Mirjana által kapott üzenet

„Drága gyermekek! Édesanyai szeretettel és anyai türelemmel hívlak benneteket újra, hogy éljetek Fiam szerint, terjesszétek az Ő békéjét és szeretetét, és mint apostolaim, teljes szívvel fogadjátok el Isten igazságát és kérjétek a Szentlelket, hogy vezessen benneteket. Akkor tudjátok majd hűségesen szolgálni Fiamat, és életetekkel megmutatni másoknak az Ő szeretetét. Fiam szeretetével és az enyémmel, édesanyaként törekszem minden eltévedt gyermeket anyai karjaimban hordozni és megmutatni nekik a hit útját. Gyermekeim, segítsetek nekem anyai küzdelmemben és imádkozzatok velem, hogy a bűnösök felismerjék és őszintén megbánják bűneiket. Imádkozzatok azokért is, akiket Fiam kiválasztott és felszentelt az Ő nevében. Köszönöm nektek.“

Medugorje, 2012. december 2.


A régebbi üzenetek megtalálhatók itt.* * *


Éva asszony naplója

Napló
Hétfői üzenetek* * *

NAGYFALU

/Az összes üzenet itt megtalálható/

Nagyfalui üzenet 2012.
2012(2013) - A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE - DECEMBER


"Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked!" (Lk.1, 45)
99. havi imatalálkozó Nagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból olvassuk el és elmélkedjük át Jézus gyermekkorát (Lk. 1; 2, Mt. 1; 2)
Havi mottó: "Ne féljetek! Örüljetek! Jézus megszületett!!!" (Lk. 2, 10-11)
Havi imaszándék: azért ajánljuk fel az engesztelésünket, hogy senki ne kárhozzon el, hanem mindenki üdvözüljön!
Konkrét feladatunk: megígérjük az Úr Jézusnak, hogy mindvégig kitartunk az engesztelő hivatásunkban!
Jókívánságunk: áldott Karácsony-i ünnepeket és boldog Új Évet kívánunk minden jóakaratú embernek!

Szűz Mária üzenete 2012 decemberében
"Szeretett engesztelő gyermekeim! Ti egyre többen azt várjátok türelmetlenül, hogy minél hamarabb következzen be: az Én eljövetelem, a Szentlélek kiáradása, a Nagy Figyelmeztetés, a gonosz megláncolása, az Új Ég és az Új Föld, az Új Jeruzsálem. Ezek előbb-utóbb, Isten a tudója mikor, biztosan be fognak következni. Ahogy Éva lányomnak megígértem a gyógyító, szent vizet és az el is indult a Szentháromság Hegyen, úgy fognak ezek a végső események is mind bekövetkezni.
Addig is amíg mindezek megtörténnek, arra gondoljatok, hogy Nekünk is vannak elvárásaink veletek szemben! Melyek azok?
" Az utolsó időben, ne az időpontokat találgassátok, mert ezáltal csak megzavartok sokakat! A ti feladatotok a hallott üzenetek gyakorlatba tétele! Ebben nem hibázhattok.
" A nagy események bekövetkezése előtt végre lépjetek rá az életszentség útjára. Kezdő engesztelők azok, akik a halálos bűnökkel harcolnak. Haladó engesztelők azok, akik a bocsánatos bűnökkel is küzdenek. Szentségre törekvő engesztelők azok, akik a csúcsra törekednek, Isten Akaratát keresve és megtéve.
" Életetek jó példájával és tanúságtevő szavaitokkal elsősorban a családotokat vigyétek a pozitív változás felé. Gondoljatok a szentekre és kérjétek a közbenjárásukat, akik egész nemzetekre voltak jó hatással!
" Tanuljatok meg alázatosan engedelmeskedni a kis közösségetekben. Szent Fiam alázatossága, az istállóban való megszületése, a Nekem való engedelmessége megrendített Engem is. Minél alázatosabbak tudtok lenni, annál nagyobbak vagytok Isten szemében!
" Tanuljatok meg úgy imádkozni, úgy böjtölni, úgy szeretni, úgy szenvedni, hogy ezáltal sugárzó, lélekmentő engesztelőkké váljatok.
" A Szentháromság Nevében megköszönöm nektek az áldozatos anyagi felajánlásaitokat, amelyet a Szent Hegy tovább építésére fordítottatok! Jutalmatok száz annyi lesz, ráadásul az örök élet. Tudnotok kell, az utolsó időben a legjobb befektetés az, ha az anyagi javaitokat szent célra használjátok fel. Az utánatok jövők, az idők végéig hálásak lesznek nektek, akik kiépítettétek az utolsó idők egyik zarándokhelyét felajánlott tégláitokkal.
" A rendkívüli események előtt elvárjuk tőletek, hogy necsak ünnepeljétek meg, hanem éljétek is meg az Adventet, kimondva: "kész vagyok Uram bármikor, hogy találkozzam Veled!" Törekedjetek arra, hogy ne csak ünnepeljétek Szeplőtelen Fogantatásomat, hanem éljétek is meg. Ha megutáljátok a tisztátalanságot és minden bűnt és megszeretitek a lelki tisztaságot és minden erényt, igazi tisztelőimmé váltok! Decemberben, ne csak ünnepeljétek meg, hanem éljétek meg Szent Fiam születését! Ha a tiszta lelketekben Szent Fiam folyamatosan jól érzi magát, állandó karácsonyotok lesz! Szent Család ünnepét úgy éljétek meg, hogy a családotokban minden nap kölcsönös szeretettel legyetek egymás iránt. A Szilvesztert úgy éljétek meg, hogy állandó hálaadásra, dicsőítésre törekedtek.
" Arra kérlek titeket, hogy ne adjatok ultimátumot Szent Fiamnak. Egyesek azt mondják, ha a következő kilenced végéig: meggyógyulok, a rossztól megszabadulok, ügyeim rendeződnek, látványos dolgok fognak történni velem és körülöttem, megyek az engesztelésben tovább. Ha Isten nem tejesíti az elvárásaimat, akkor megállok az engesztelés útján. Én Személyesen arra kérlek titeket, hogy a vég felé közeledve, ne hallgassatok a gonosz lélekre, aki meg akar állítani titeket. Ti, a Szentlélekre hallgatva, télen-nyáron tartsatok ki a lélekmentő engesztelésben. Örömmel mondom nektek, hogy a közeljövőben olyan rendkívüli kegyelmek várnak rátok és az egész emberiségre, amelyhez hasonló nem volt az ember teremtése óta. Szomorúan azt is el kell mondjam nektek, hogy a világban nagyon sokan, köztük hierarchikus személyek is, a széles úton vannak és oda visznek másokat is. Ha az engesztelő kilencedben, gátként eléjük álltok, ők megmenekülnek és kiszabadulva a gonosz csapdájából mindörökké hálásak lesznek nektek!
" Kijelentem a Szentháromság megbízásából, hogy szükségünk van a további engesztelésekre, mert Isten Akarata szerint tőletek is függ a lelkek sokaságának a megmenekülése.
Ebben a hónapban, Szent Fiam születésére emlékezve, úgy örvendeztessétek meg Őt, hogy megígéritek Neki, mindvégig kitartotok az engesztelő hivatásotokban és teljesítitek az Ő elvárásait. Szent Fiam pedig úgy fog megörvendeztetni titeket, hogy túlcsordulóan fogja teljesíteni az elvárásaitokat, ígéreteinek a megtartásával!
Most ünnepélyesen, Szent Fiammal együtt áldunk meg titeket a mindvégig való kitartás kegyelmével!!!"VISSZATEKINTÉS 2012 NOVEMBERÉRE
Novemberben az volt a fő feladatunk, hogy megörvendeztessük a Szentlélek Istent. Hogyan tettük ezt?
1. Tudatosan törekedtünk az életszentségre!
Tudatosan tettük a jót és kerültük a rosszat. A Szentlélekre hallgattunk, aki szentté akar tenni. Arra törekedtünk, hogy "Mindenszentek ünnepe" egykor a mi ünnepünk is legyen. Szentté válásunkkal az egész emberiség jótevőivé akarunk válni, akikre való tekintettel, Isten sokaknak irgalmaz. Keskeny utunkon haladva, nem elégszünk meg a mulandóval, nekünk a maradandó kell; nem elégszünk meg a rövid élettel, nekünk az örök élet kell!!! Arra törekszünk, hogy személyes kapcsolatba kerüljünk az Égiekkel! Keressük a kis közösséget, ahol rejtett bűneinktől is megtisztulhatunk. Védőszentünk életét megismerjük, követjük és kérjük a közbenjárását. Akarunk példás életet élni. Engesztelő hivatásunkért minden áldozatot, szenvedést, sőt a halált is vállaljuk Isten segítségével! Rövid életünkben nem a poklot, nem a tisztítótüzet, hanem a Mennyországot célozzuk meg, ahová másokat is akarunk segíteni.
Szentlélek Istenünk segíts meg, hogy szentté váljunk!
2. A kiengesztelődés szellemében akarunk élni!
Ez azt jelenti konkrétan:
a) Elhisszük azt, hogy Isten minden megtérő bűnösnek megbocsát. Egy őszinte szentgyónás után, már nem engedjük meg se a gonosz léleknek, se vádló embereknek, hogy visszahozzák a múltat. Ezt mi sem tesszük kérődző tehénként, se magunkkal, se másokkal.
b) Békességben, szeretetben élünk Istennel! Nem haragszunk Istenre bármit ad, elvesz, vagy megenged az életünkben.
c) Kölcsönös szeretetben élünk a felebarátainkkal, elsősorban a családtagjainkkal. Ha hibákat követünk el, alázatos lélekkel bocsánatot kérünk és szeretetteljes lelkülettel megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétettek.
d) Békességben élünk önmagunkkal is. Elfogadjuk, önmagunkat úgy, ahogy vagyunk küzdve a gyengeségeinkkel és építve a jó oldalainkat.
e) Örömmel emlékeztünk vissza arra, hogy Vácon a nemzeten belül, és Szilágynagyfaluban a nemzetek között is kiengesztelődtünk 2007-ben.
f) Halottak napján kiengesztelődtünk elhunyt szeretteinkkel. Bocsánatot kértünk tőlük, elkövetett hibáinkért és megbocsátottuk nekik azokat a bűnöket, amelyeket, életük folyamán ellenünk elkövettek. Így, a szeretet vonalán, hisszük azt, hogy kölcsönösen és hatékonyabban segíthetünk egymáson.
Arra törekszünk ezután, hogy a halottainkról csak jót mondjunk vagy semmit. Ha rosszat mondunk róluk, ez nekünk is rossz és nekik is. Ők a rossz beszédünk hatására jobban szenvednek és több ideig.
Szentlélek Istenünk, taníts meg minket a kiengesztelődés szellemében élni minden élővel és minden elhunyttal!
3. A hit évében az élő hit kegyelmét kérjük az Élő Hit Asszonya által mindenki számára!
Tudatosan akarunk engesztelni a hit évében: az ateistákért, gyenge hitűekért, hamis hitűekért, a látszat hitűekért… hogy ők is megkapják az élő hit kegyelmét!
Mi, hívők, hálálkodni akarunk a hitünk miatt és a meggyőződésünk szerint akarunk élni! A hit évében teljesen be akarunk zárkózni a gonosz előtt és teljesen ki akarunk nyílni Isten ereje előtt, Aki minden jónak a forrása. Követni akarjuk a hit évében az élő hit példaképeit: Ábelt, Noét, Ábrahámot, egyiptomi Józsefet, a Szűzanyát és a Szenteket.
Szentlélek Istenünk, adj nekünk olyan élő hitet, amely Neked tetsző életben nyilvánul meg!
4. A Sátántipró Szűzanya segítségével, sátántipró engesztelőkké akarunk válni!
Hogyan? Nem hallgatunk a gonosz kísértéseire! Mindent megteszünk azokért, akik a sátán csapdájába kerültek, hogy kiszabadítsuk őket. E világban a gyűlöletet szeretetté akarjuk változtatni! Élni akarjuk a Sátántipró Asszony erényeit: alázatát, radikalitását, szeretetét, tisztaságát, hitét, engesztelő lelkületét!
Sátántipró Szűzanya, könyörögj érettünk!
5. Befejezőleg gondolkozzunk el két látomáson:
a) Egyik testvérünk hírtelen halála után megmutatta a Szűzanya, hogy mit jelent a közösség imája. Sok-sok imádkozó kéz a fény felé segítette az elhunyt testvérünket. Ő ezért nagyon hálás volt.
b) Minden kérésünket oda tettük a Szűzanya palástjába, aki azokat a Szentháromság elé vitte, áldásra. A Szentháromság áldása a rosszat megsemmisíti, a jót pedig megtisztítva visszaadja.
Szentlélek Istenünk segíts, hogy életünk minden napján megörvendeztessünk Téged!"

Házi feladat decemberre:
"SEGÍTS JÉZUSUNK, HOGY TISZTA LELKÜNKKEL AJÁNDÉKOZZUNK MEG TÉGED SZÜLETÉSED SZENT ÜNNEPÉN!!!"
Előretekintés 2013 januárjára:
Mindenki a Szilveszteri hálaadást és az Új Évet a családjában és a plébániáján fogja megünnepelni!
Januárban az engesztelések 13 órától 3-4-5-6-án lesznek a Szentháromság hegyén. Az ünnepélyes hálaadó körmenet a Csodatevő Szűzanya forrásához, elsőszombaton lesz!
Szeretettel ajánljuk a figyelmetekbe: a Szentháromság hegy forgathatós naptárát és zsebnaptárát, a Szentháromság hegy képeivel és az általános tájékoztatóval. Más újdonságok is vannak!!!
Vigyázzunk, mert a bankszámok megváltoztak! A naptárokon és az internet oldalon elérhető az új alapítvány a bankszámokkal!

(Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe