Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

Biró Ilonka

JELENÉSEK ÉS ÜZENETEK > jelüznet

Bíróné Ilonka asszony
Ilonka asszony könyvének előszavában így ír magáról:


1938-ban születtem. Egy éves koromtól állami gondozásba kerültem 18 éves koromig. Különböző nevelőszülőknél nevelkedtem, igen sok szenvedés és keserűség közepette. Korán megismertem a lemondást és a megaláztatást. 1963-ban férjhez mentem. Férjem 100%-os vak, félkarú hadirokkant. Két gyermekem született. Jómagam a mindennapi élet keresztjét hordozva mint botladozó bárány jártam a göröngyös utakat. Jézusom mindenkor velem volt, csak én nem vettem észre bűneim sötétségében. Szenvedéseim közepette lehajolt hozzám az Úr Jézus, méltatlan, szegény bűnöshöz.
1987-ben kezdődtek a beszélgetések Jézussal és a Szűzanyával. Két évig nem mertem szólni senkinek, mert nem akartam elhinni, hogy ilyen létezik. Rettentő lelki gyötrelmeken mentem át, míg eljutottam annak felismeréséhez, hogy valóban az égiek szólnak hozzám, amit a gyóntatóm is megerősített.

Első megnyilatkozása Jézusnak felém, nagy tépelődéseimben történt, miközben szeretetemet nyilvánítottam Jézus Szíve iránt. Kérdeztem Jézust: mikor simulhatok Szentséges Szívedre? Váratlanul mellettem megszólalt Jézus. Csak ennyit mondott:

"Még tisztulnod kell"

Ezzel kezdődtek el a beszélgetéseim Jézussal és Máriával.
Isten kegyelmi ajándéka, hogy szól hozzánk. Mindaz nem a választott lelkek érdeme, ha általuk üzen Jézus és a Szűzanya.

A lelkek csupán csak eszközök az Úr kezében. A leírt üzenetet, legyen az magán vagy minden lélekhez szóló, azért kapjuk, hogy lelkünk épülését, örök üdvét szolgálja. Buzdítson megtérésre, imára, engesztelésre, szeretetre. Fellobbant ja a hitet és a szeretetet szívünkben, hogy kövessük Jézust a Szűzanya, drága Királynőnk vezetésével, hogy le tudjuk győzni énünket. Így a Szentlélek bennünk munkálkodik kegyelmével. Az üzenetek a jó Isten végtelen irgalmas szeretetét tükrözik. Megtérésre, bűnbánatra, imára, vezeklésre szólí_ák fel az emberiséget. Üzenetek által a világ minden táján szól hozzánk az Úr. Mennyei Atyánk meg akarja menteni az egész emberiséget és a világot. Nekünk imádkozni kell a rózsafüzért és sokat engesztelni bűneink bocsánatáért, a lelkek megmentéséért. Jó gyümölcsöt kell teremnünk, hogy megértsük Isten atyai szíve tanítását, az üzenetek fontosságát. Sokszor heves, kínos támadás ért ezen mű ellen, és lélekben sokat szenvedtem.

Azonban Jézus és a Szűzanya akaratát senki nem gátolha_a meg. Gyötrelmeim közepette az édes Jézus és a Szűzanya vigasztalásomra jöttek. A Szűzanya azt mondta, hogya Szentháromság és a Két Egyesült Szent Szív műve megnyilvánul az emberiség előtt. Segítőkész, áldozatkész lelkeket küld az üzenetek továbbítására, minden ember felé, akik megnyílnak az üzenetek befogadására.
Külön kegyelmi erővel ruházza fel azon gyermekeit, akik segítik nyilvánosságra hozni az égi üzeneteket. A jó Isten senkit nem kényszerít arra, hogy elfogadja ezen üzeneteket. Mindenki maga dönt szabad akaratánál fogva. Kívánom, hogy minden testvér, aki olvassa e könyvet, felismerje a Szentlélek hívását, a szent sugallatok termékenyen hassanak a szívek mélyén, és bő termést hozzanak, hogy mielőbb megújuljon a föld színe, és minél előbb eljöjjön az új Jeruzsálem.
A Szentháromság és a Szeplőtelen Szűzanya Szíve Szeretetlángjának illata, kegyelmi ereje töltse be minden kedves olvasónak a szívét, lelkét. Váljon szent Egyházunk javára minden égi üzenet!

Uram, Jézus Krisztus! Áldd meg szeretett pap fiaid! Tedd őket szereteted szépséges tükrévé, hogy mindig hűségesek legyenek Hozzád és Máriához! Köszönöm, Jézusom, légy áldva mindörökké!

Imáimba foglalva köszönetet mondok a könyv borítóján a Két Legszentebb Szívet alkotó rajzolónak.Hálás szívvel köszönöm Tóth Sándor atya segítségét, ajánló sorait, hogy e könyv megjelenését elősegítette. Köszönetet mondok mindazon testvéreknek, akik közreműködtek Egi Edesanyánk, Mária és az örök főpap Jézus üzenetei kiadásában, vagy imádkoztak ennek megvalósításáért. Legyenek áldottak a Két Egyesült Szent Szív és a Szentháromság által!

A jó Isten békéje legyen mindannyiukkal!

Budapest, 1996. május
Bíróné Ilonka


FORRÁS: Béke és szeretet I-III. kötet. Pax Kiadó.06 (33) 314-376


Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe