Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

engimakmariahoz

Imák

Engesztelő imák Máriához


Engesztelő ima Mária Szeplőtelen Szívéhez

Mária Szeplőtelen Szíve, alázattal és bűneink megbánásával engesztelést akarunk nyújtani Neminden bűnért, amellyel isteni Fiad legszenSzívét megbántottuk, s amellyel a Te Szívedet is bántalommal illettük.
Bocsánatot kérünk saját bűneinkért, hálátlansáért és hidegségünkért. Bocsánatodért esedeünk minden szegény bűnös számára, aki tudatágból, elvakultságból, vagy gonoszságból vétkezett.
Mária Szeplőtelen Szíve, kérünk Téged, növeld bennünk a hitet és esedezz Jézushoz, fogadja ezt kárpótlásul oly sok ember hitetlenségéért. Jézus Szent Szíve növelje szeretetünket és hálánkat a Te Szent Szíved iránt és fogadja kárpótlásul a bűnöök hálátlanságáért.
Mária Szeplőtelen Szíve, bízunk Benned, és Hozád könyörgünk azokért is, akik Téged nem szeretnek, nem bíznak anyai szeretetedben és jósás ezért nem könyörögnek Hozzád.
Mi is meg akarjuk tenni azt, amit a fatimai gyeről kértél: hogy „magunkat Istennek átadkészek vagyunk meghozni minden áldozatot, minden szenvedést vállalunk, amit csak Isten reánk küld. Vállaljuk őket, mint engesztelést a sok bűnért, amellyel az emberek megbántották Istent, az Ő Szent Fölségét. Vállaljuk a bűnösök megtéréséért, a káromkodások és mindazon megbántások enéséért, amelyeket Szeplőtelen Szíved ellen elkövetnek.”
Térítsd meg, Ó Anyánk, térítsd meg a bűnösöket és nyilatkoztasd ki nekik is Szeplőtelen Szívedet, mint biztos menedékhelyet, ahol istenkáromlásuk Isten dicsőítésévé, hitetlenségük hitté, közömböségük imádsággá, gyűlöletük szeretetté változik.
Add, hogy Istenünket és Urunkat többé soha meg ne bántsuk, akit már eddig is annyiszor megántottunk. Eszközöld ki Szentséges Fiadtól a kegyelmet, hogy az engesztelésben hűségesen kiés Szeplőtelen Szívedet utánozzuk a tiszlelkiismeret, alázat, áldozatosság, és igaz Istenés felebaráti szeretet által.
Mária Szeplőtelen Szíve! Dicséret, magasztalás és szeretet Neked. Mi bízunk Benned! Segíts benünket minden küzdelemben, szükségben és veélyben, most és halálunk óráján. Amen.
Mária Szeplőtelen Szíve! Győzd le a sátán haát és könyörögj értünk, hogy Isten szent akaát mindenkor megcselekedjük. Amen.
Jézus isteni Szíve, könyörülj rajtunk!


Napi imák Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez

Anyánk, fájdalmas és Szeplőtelen Szívednek szenteljük magunkat, hogy ezáltal jobban Jézus Szívének legyünk szentelve, aki az Atya Szívén nyugszik, a Szentlélek szeretetében. Amen.

*

Mária fájdalmas és Szeplőtelen Szíve, testestül-ül Neked szentelem magam most és mindörökre, mindazokkal együtt, akik nekem kedvesek, s akik tőlem idegenek. Amen.

*


Ó legjobb és legszeretőbb Anya, Szeplőtelen Szíved által segíts, hogy miként Te, én is egészen teljesítsem a mennyei Atya akaratát. Amen.

*

Mária Szeplőtelen Szíve, fogadj el, amint vagyok, és tégy olyanná, amilyenné Te kívánsz engem tenAmen.

*

Mária, Anyám vagy, én a Tied vagyok.
Mária, Te Királynőm vagy, szolgálok Neked.
Mária, Te Úrnőm vagy, engedelmeskedem Neked.
Mária, Te tanítóm vagy, hallgatok Rád.
Mária, Te csillagom vagy, követlek Téged.
Mária, Te erőm vagy, Veled együtt küzdök.
Mária, Te oltalmam vagy, Rád bízom magam.
Mária, Te szentélyem vagy, Szeplőtelen Szívedben elrejtőzve akarok élni, szeretni, szenvedni Jézusért és meghalni. Amen.

*

Anyánk, szeretett Királynőnk, add a Te lelkületeminden munkához, cselekedetünkhöz, add a Te védelmedet, szeretetedet és segítségedet egész napon át. Engedd, hogy mi és Isten minden szolája a Te Szeplőtelen Szívedben lakozhassunk. Amen.

*

Csodálatos Anya, add a Te Szeplőtelen Szívedet az én vétkes Szívem helyébe, hogy így működhesék bennem isteni Fiad. Hallgasd meg kérésemet minden kegyelem hatalmas és hűséges közvetítője. Amen.

*


Jóságos Jézus, add a Te isteni, megsebzett Szíaz én bűnös szívem helyébe, hogy így műödhessék bennem a Szentlélek, s így növekedjél bennem Te, irgalmas szívű Jézus. Hallgasd meg kérésemet, jóságos, hűséges szerető szívű Jézus, hogy csakhamar mint a béke királya uralkodhass ezen a földön. Amen. (A "Szívcsere” mindkét imáát a Szűzanya adta Marienfried-ben, 1947-ben.)


*

Mondd napjában többször minden óraütésre, harangszóra:

Ave Maria!
Éljen a világ
Királynője!
Győzelmes Nagyasszony,
Világ Királynője,
Légy engeszteléssel,
Hazánk megmentője
!


Forrás: Világ Győzedelmes Királynője. Mountain View. California.


Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe