Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

felamatyahoz

Imák

Felajánlás a Mennyei Atyához


Örök Atya! a végtelen szeretet Atyja, Jóság és Irgalom!

Mária Szeplőtelen és fájdalmas Szíve által ülve Jézus dicsőséges nevelőatyjával, Szent Józseffel és minden angyallal és szenttel - most, minden ember és a tisztítóhelyen szenvedő lelkek nevében, fölajánlom Neked szeretet Fiadat, Jézus Krisztust - istenségével és emberségével együtt.

Örök Atya - szeretettel, hálával és engesztelésül -, fölajánlom Neked Jézus megsebzett, vérző és megtört Szívét.

Örök Atya - szeretettel, hálával és engesztelésül -, felajánlom Neked Jézusnak értünk ontott mincsepp drága Vérét.

Örök Atya - szeretettel, hálával és engesztelésül -, felajánlom Neked isteni Fiad szörnyű haláltusáát és elhagyatottságát halála előtt az Olajfák heén.

Örök Atya - szeretettel, hálával és engesztelésül -, felajánlom Neked Krisztus tövissel koronázott szent Fejét, az isteni Bölcsesség székhelyét - kiSzépségben és fönségben. Tekints, örök Atya, mindenekfölött szeretett leáMáriának, a Szentlélek Mátkájának orcáára. Fogadd, örök Atya, Mária könnyeit, Szíve fáját, és szenvedéseit - erényeit, érdemeit és tökéletességét.

Örök Atya - szeretettel, hálával és engesztelésül -, felajánlom Neked mindazt a szeretetet, amellyel isteni Fiad, a boldogságos Szűz Mária és az összes szentek érdemszerző cselekedeteiket véghezvitték.

Örök Atya - szeretettel, hálával és engesztelésül -, felajánlok Neked minden szentmisét, amelyet eddig már bemutattak, s amit majd eztán mutatnak be.

Örök, jóságos és irgalmas mennyei Atya, fogadd el Jézus és Mária egyesült Szívét, engesztelésül az egész világ bűneiért, isteni haragod csillapítására, a legszentebb Szentháromság megdicsőítésére, a Szentatya, a püspökök, papok és szerzetesek megágosítására, s a tisztítóhelyen szenvedő lelkek - köztük hozzátartozóim, barátaim és ellenségeim - váltságára. Amen.


Forrás: Világ Győzedelmes Királynője. Mountain View. California.


Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe