Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

gobbifo

JELENÉSEK ÉS ÜZENETEK > jelenések

A Máriás Papi Mozgalom keletkezéseA Mozgalom 1972. május 8-án született, amikor Stefano Gobbi Fatimában a Jelenések kápolnájában hivatásukat elhagyott papokért imádkozott. Belső hangot kapott a Szűzanyától, hogy őt, mint alázatos és szegényes eszközt használja fel egy fontos szeretet művének elterjesztésére az egész világon. Gobbi atya a Szűzanyától azóta kap szívében üzeneteket belső hang formájában. Nem a fülével hallja, nem értelmével gondolja ki, hanem belső hangot hall a szívében.
Ez a szentek életében gyakran előfordult. Ezek az üzenetek a világ minden nyelvén megjelentek.


A Mozgalom célja

1. Ajánljuk fel magunkat a Szűzanya Szeplőtelen Szívének. Ez az a biztos menedék, amire ma mindenkinek, de különösen a papoknak nagy szükségük van, akiket az ördög a legjobban támad.

2. Maradjunk egységben a Szentatyával, mert a sok tévtanító és álpróféta között egyedül ő kapta meg a tévedhetetlen tanítás karizmáját. Ma csak azok fognak megmaradni a katolikus hitben, akik mindenben követik a Szentatya biztos útmutatását.

"...elnyertem Istentől az Egyház számára azt a pápát, akit én készítettem fel és én neveltem.
Ő felajánlotta magát Szeplőtelen Szívemnek és ünnepélyesen rámbízta az Egyházat, amelynek Anyja és Királynője vagyok.
A Szentatyában, II. János Pál személyében és munkásságában én tükrözöm vissza nagy fényemet, amely annál erősebbé válik, minél jobban elborít mindent a sötétség."
1979. január 1.

3. Vezessük el a híveket Máriához és mélyítsük el életünkben a Szűzanya tiszteletét. Ez elsősorban két dolgot jelent:

Imádkozzuk naponta a rózsafüzért és tartsunk cönákulumot.

Mi a cönákulum?
Az utolsó vacsora terme, ahol a Szűzanya maga köré gyűjtötte az apostolokat és imádkozva várták a Szentlelket. Ma, amikor egyre jobban kiéleződik és döntő szakaszába érkezett a harc a Szűzanya és a gonosz lélek között, fontos, hogy elfogadjuk a Szűzanya meghívását a cönákulumba.
A cönákulumban a Szűzanyával együtt imádkozzuk a rózsafűzért.
Imádkozzunk a Szentatyáért /Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség/.
Olvassuk a Szűzanya üzeneteit, arról elmélkedünk és beszélgetünk. Fölajánljuk magunkat közösen a Szűzanya Szeplőtelen Szívének. Testvéri együttlétben iparkodunk egymást megismerni és egymáson segíteni.
Égi Édesanyánk azt ígéri, hogy a cönákulumban köztünk van.

"Amikor ketten-hárman összegyűlnek az én nevemben, köztük vagyok" - mondta Fiam, Jézus.
Amikor Mozgalmam két vagy három papja összegyűlik kedvemért, magam is köztük vagyok. Általuk és bennük nyilvánítom ki magam, elsősorban akkor, amikor e papok imában egyesülnek.
Emiatt szükséges, hogy Mozgalmam papjai kezdjenek találkozni, egybegyűlni." (1974. január 17. )

A cönákulumban az Ő Szeplőtelen Szíve által kiárasztja ránk a Szentlélek ajándékait. Így képessé válunk arra, hogy félelem nélkül, bátran tanúskodjunk az evangéliumról. A Szűzanya lassan rá akar nevelni arra, hogy mindenkor Vele éljünk, mindent Vele tegyünk. A legnagyobb ellentmondások közben is eláraszt az Ő Szívének békéjével. Föl akar készíteni a nagy megtisztulás és szorongattatás Idejére, ami megelőzi az Ő Szeplőtelen Szívének győzelmét. Ezért sürgeti a Szűzanya "lépjetek be Szeplőtelen Szívem biztos menedékébe", ezért ígéri a Szűzanya "Én mindig veletek vagyok", ezért kéri a Szűzanya " Terjedjenek el és
szaporodjanak a cönákulumok az egész világon". Különös hangsúllyal kéri a családi cönákulumok elterjedését.


A mozgalom magyarországi elterjedése

1984. augusztusában Altöttingben talalkozott dr. Erdős Mátyás Gobbi atyával, aki azonnal megbízta, hogy legyen a Mozgalom magyarországi felelőse. Már akkor bátorított minket: "Közel van a szabadulástok". Azt tanácsolta, hogy a kommunizmus alatt "Testközelben" /személyes beszélgetéssel/ terjesszük a Mozgalmat.
A kommunizmus bukása után 1990. augusztusában és 1991. szeptemberében járt Magyarországon, Leányfalun 40 pap részvételével tartott háromnapos lelkigyakorlatot. Budapesten, több vidéki városban és faluban tartott cönákulumokat, amin 4 püspök, több, mint száz pap és többezer hivő vett részt. 1991. szeptemberében megbízta Gellért Ottó mátraverebélyi plébánost, hogy dr. Erdős Mátyás mellett társ-felelős legyen, terjessze a Mozgalmat egész Magyarországon és a határon túl élő magyarok körében is. Megbízta azzal is, hogy jelöljön ki területi felelősöket.
ÜZENETEK:


1993. 03.15.
1993.04.09.
1993.04.10.Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe