Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

jezusszivlit

Imák

JÉZUS SZENT SZÍVÉNEK LITÁNIÁJA

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!


Mennyei Atyaisten –
Irgalmazz nekünk! /ismételve/
Megváltó Fiúisten
Szentlélek Úristen
Szentháromság egy Isten
Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve
Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott Szív
Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív
Jézus Szíve, végtelen fölségű Szív
Jézus Szíve, Isten szent temploma
Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent hajléka
Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja
Jézus Szíve, a szeretettől lángoló Szív
Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet kincsesháza
Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív
Jézus Szíve, minden erény mélysége
Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív
Jézus Szíve, minden szív királya és középpontja
Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak
Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik
Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt
Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk
Jézus Szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak
Jézus Szíve, béketűrő és nagyirgalmasságú Szív
Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak
Jézus Szíve, az élet és szentség forrása
Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat
Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív
Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív
Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív
Jézus Szíve, minden vigasztalás forrása
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk
Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk
Jézus Szíve, bűnösök áldozatja
Jézus Szíve, benned reménylők üdvössége
Jézus Szíve, benned kimúlók reménysége
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége


Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
irgalmazz nekünk!

Pap: Szelíd és azlázatos szívű Jézus!
Hívek: Alakítsd szívünket a te szent Szíved szerint!

Pap: Könyörögjünk!

Mindenható örök Isten! Tekints szeretett Fiad szívére és mindama dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt és adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Hívek: Ámen.


Forrás: Szerencsés Zs.:Litániák az Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről. Kerekes kiadó.Bp.2000.


Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe