Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

kisseirasa

utolsóidok

A természetfeletti üzenetek veszélyt sejtetnek

Minden kétséget kizárólag adták hírül a médiák 2003. december. 5-én, hogy Dél-Olaszországban Szent Pius atya bronzszobra vérrel könnyezett.


A jelenség nem egyedülálló a történelemben, és mindegyik változtatásra int.
A franciaországi Mirabeau-ban egy Jézus Szíve-kép 1911. szeptember 8-án kezdett vérezni. A képet különféle indokokkal elvitték, de a tulajdonos helyére új, hasonló képet tett, ami 1912-től kezdve szintén vérezni kezdett, és a vérzés csak 1921 nagypéntekén szűnt meg véglegesen. Sőt a kép meg is szólalt, és 1914. augusztus 8-án a következőt mondta: "E háború olyan hosszú lesz, és annyi pusztulással jár, hogy nagyon messzire kell visszamenni, míg mására találnak. A háború utáni állapot pedig rosszabb lesz, mint maga a háború." Az első világháború befejezésekor a szentéletű Mesmin Máriának 1909- ben tizenötször jelent meg Szűz Mária a bordeaux-i Rózsafűzér kápolnában, a következő kijelentéssel: "Ne higgyétek, hogy a látszólagos nyugalommal minden bajnak vége van. Ez a béke csak arra jó, hogy még borzasztóbb támadásnak az útját egyengesse. Ha bűnbánatot tartana a világ, jobbulás jönne, de így még szörnyűbb bajok következnek." A történelem bizonyítja, ez így is lett. 1960-tól különösen megnőtt a látomások száma, amelyek bűntudatra sarkallnak. Ezáltal megelőzhető lenne a Teremtő büntetése.

Ötvennél több helyen tudnak Mária-jelenésről, vagy egyéb látomásról a világon. A jelenések közül a legismertebbek a Lourdes-i, a fatimai, a medjugorjei, amelyekhez történelmi események jövendölése, csodálatos gyógyulások kapcsolódnak. Magyarországon a máriapócsi könnyező Szűz Mária kegykép története a legismertebb. Az üzeneteket csak a természetfeletti erők által kiválasztott személyek, hallhatják, ám a kísérő jelenségeket már tömegek is érzékelhetik, a megadott helyen és időben. Japánban, Akitában például 1975.január 4- e és 1981. szeptember 13-a között egy katolikus kolostorban a Minden Nép Asszonyának nevezett Mária-szobor 101 alkalommal könnyezett, sőt vérzett is. A jelenséget a televízió is közvetítette, a püspök pedig gondosan kivizsgálta az eseményt és hitelesnek ismerte el. Hasonló csodálatos látomás történt a Szovjetunióban, 1970-ben a vlagyimiri börtönben, 1975-ben Vietnamban, vagy 1981-től két éven át Afrikában, és még folytathatnánk a sort.

Úgy a földi, mint az égi igazságszolgáltatásban a bűnért büntetés jár, írja Fekete Sándor Pál, Hallgassunk a prófétákra! című könyvében, majd így folytatja. Azonban az Úr irgalmas. Mielőtt lesújt, figyelmeztet. Mégpedig próféták, látnokok által. Az idő sürget. Vészteljesen napirenden vannak a világpusztulás előjelei: a természeti katasztrófák, háborúskodások, az emberi bűn legváltozatosabb formái. Az égi üzenetek dátumtól és helytől függetlenül az emberi megtérésre figyelmeztetnek. Eszerint fel kell hagyni az önzéssel, gyűlölködéssel, mások megvetésével, és meg kell állítani a mérhetetlen erkölcsi hanyatlást. Az emberiség életének jóságán vagy gonoszságán keresztül alakítja viszonyát az Istennel szemben. A viszony, döntő, meghatározó további sorsa alakulására.


"Ha az emberek megtérnek, és sokat imádkoznak, a büntetések enyhébbek lesznek, sőt akár el is maradhatnának."


A jövendölések nem meghatározzák a jövőt, hanem csak előre jelzik. Éppen ezért, ha bennük emberektől függő dolgokról van szó, akkor lehetőség van a jövendölt események megváltoztatására. Erre a legjobb példa a Szentírásban Jónás próféta könyvében olvasható. E próféta Ninivében az Úr parancsára hírdette:"még negyven nap, és Ninive elpusztul!" A könyv szerint e jövendölésre a város egész lakossága bűnbánatot tartott, és irgalomért könyörgött. Ezért az Úr visszavonta a kimondott ítéletét, és a város épen maradt.

A ma embere nem akar tanulni elődjei vesztéből. "Az önzés, a gyűlölet lángja megöli az emberi szívekből kihajtó jóság magvait. A szegényeket elhagyják, a kicsinyeket tőrbecsalják, és a botrány mérgezett eledelével táplálják. A fiatalokat félrevezetik... a családi tűzhelyeket meggyalázzák." "A bűn éjszakája rászakadt a világra, és a gonoszság mindenhová beférkőzött, mint valamely rettenetes rákos daganat." - jelentette ki a Szent Szűz 1987.május 13-án Don Stefano Gobbinak. - Mi lehetne tehát a megoldás? A kijelentések fő célja a hitélet megerősítése, az imádságos élet megújítása. A magyar Natalia nővérnek 1942. évi látomásában Jézus, az engesztelést e szavakkal magyarázza:

"Engesztelés alatt elsősorban az életjavítást értem, ami abban áll: Aki eddig káromkodott, az dicsérjen engem, aki lopott, ne lopjon, aki felebarátját gyűlölte, szeresse, és tegyen jót vele, aki a testnek élt, éljen a léleknek, aki a többi parancsolataimat elvetette, az tartsa meg azokat, mert csak így lesz teljes az engesztelés. Az engesztelés életjavítás, csak azután áldozat!" Az áldozatok között az imát, a böjtöt, a virrasztást, a vezeklést, és az önmegtagadást sorolta fel. Rajtunk áll, hogy mit veszünk komolyan, és mit teszünk magunk és a világ érdekében.

- Kiss Erzsébet –

2003. 12. 06.Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe