Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

Lucia növér

ÉLET A HALÁL UTÁN > pokol látomások

FATIMA 1917. július 13. péntek
(3. jelenés)
A pokol látomása


"Amikor a Szűzanya az utolsó szavakat mondta, ugyanúgy széttárta karját, mint az előző két jelenésnél. A fénysugarak amelyek onnan áradtak, úgy tűnt, a Föld mélyébe hatoltak, ahol egy óriási lángtengert láttunk, benne feketére égett lényeket, ördögöket és ember formájú lelkeket, amelyek olyanok voltak, mint az áttetsző, parázzsá égett szén. A lángok a magasba röpítették őket, lebegtek, majd visszaestek és közben annyira kiabáltak, könyörögtek, siránkoztak a fájdalomtól, hogy a félelemtől reszketni kezdtünk. (Ez akkor volt mikor a jelenés közben felkiáltottam- mondja Lucia) A különféle formájú ördögök ismeretlen állatokra hasonlítottak, de áttetszők voltak, mint az izzó szén. Ez a látvány csak egy pillanatig tartott. Meg kell köszönnünk jóságos mennyei édesanyánknak, hogy nekünk már megígérte a mennyek országát, különben a borzalomtól és a félelemtől talán meghaltunk volna."
"Segélyt kérően a Madonnára néztünk. Ő jósággal és szomorúsággal telve mondta:

"Láttátok a poklot, ahová a szegény bűnösök kerülnek. Hogy megmentsük őket, az Úr a világban be akarja vezetni Szeplőtelen Szívem tiszteletét. Ha megteszitek, amit mondok nektek, sok lélek megmenekül és eljön a béke is. A háború a végéhez közeledik, de ha az emberek nem hagyják abba az Úr megbántását, nem telik el hosszú idő és új még szörnyűbb háború fog kirobbanni. Ez XI. Pius pápasága alatt következik majd be. Ha egy éjszaka ismeretlen fényt láttok majd, tudjátok, hogy ez az Isten jele, hogy közeledik a világ megbüntetése a sok gonoszságáért: háború, éhínség, az Egyház és a Szentatya üldözése.
Hogy ezt megakadályozzuk, az a kérésem, hogy Oroszországot ajánlják fel Szeplőtelen Szívemnek és vezessék be az engesztelő szentáldozást a hónap első szombatjain.

Ha kérésem teljesülnek, Oroszország meg fog térni és béke lesz. Ha nem elterjeszti tévtanait a világon, háborúkat és egyházüldözést okoz; a jók mártírokká válnak, a Szentatya sokat fog szenvedni; több nemzetet kiirtanak… Végül Szeplőtelen Szívem diadalmaskodik, a Szentatya Oroszországot felajánlja nekem, amely megtér és a világra békés korszak virrad. Portugália megőrzi hitét. Mindezt nem szabad senkinek sem elmondanotok, csak Ferencnek. ( Ő ugyanis a jelenéseket mindig csak látta, de nem hallotta, azt a többiek mondták el neki.)

A rózsafüzér minden tizedéhez fűzzétek hozzá:

Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket! Ments meg minket a pokol tüzétől és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra."Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe