Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

M. K. Baxter

ÉLET A HALÁL UTÁN > pokol látomások

A POKOL MARY K. BAXTER LÁTOMÁSÁBAN
/1976./Mary Kathryn Baxter az Egyesült Államokban, Tenessee államban született s már édesanyja megismertette Jézussal és a megváltás örömhírével. 19 éves korában született újjá lélekben.

Kathryn több mint 24 éve családanya, 4 gyermeke és 6 unokája van. 1983-ban a Michigan állambeli Taylor Teljes Evangéliumi Gyülekezet szolgálója lett. Jelenleg a washingtoni National Church of God gyülekezetben munkálkodik. 1976 márciusától Belleville-ben Jézus látomásokban és kinyilatkoztatásokban mutatta meg neki a pokol mélységeit és az elveszett lelkek szenvedéseit, de a mennyország valóságát és szépségeit is láthatta. Kapott kinyilatkoztatásokat az Utolsó Időkről is. Jézus 30 éjszaka hajnali 2-5 óra között lélekben mutatta meg a pokol szörnyűségeit, és 10 éjszaka pedig a menny csodálatosságát.

Jézus kérte, hogy ezeket mind vesse papírra, "mert ez az üzenet az egész világnak szól!".A POKOL ELHELYEZKEDÉSE ÉS SZERKEZETE


A pokol a Föld középpontjában található és emberi alakúnak láttam, amely a hátán fekszik kitárt karokkal és széttárt lábakkal. Tölcsérszerű forgó nyúlványi, csatornái a pokol kapui, amelyeken a démonok szabadon közlekednek a Föld és a pokol között. Az egyik csatorna a pokol szájához vezet.
A külső csatornák belső alagútrendszerben folytatódnak. Felső részükön kis csapóajtószerű nyílások vannak, melyeken a különféle alakú és méretű démonok ki-be közlekedhetnek. Ezek egy része az alagút falában tanyázik, s várja, mikor kell feladatot teljesítenie a Földön. Ezeket a sötét árnyakat mocskos ködszerű anyag borítja, ők a sátán futárai, és furcsa kiáltozó, vihogó, sikoltozó hangokat hallatnak.
A pokol teste a bűn és halál testeiből épül fel, és démonok és elkárhozott lelkek népesítik be. Ezzel szemben Krisztus testét a hívő lelkek alkotják. Mindkettő az Utolsó Ítéletig növekszik, és ekkor a halál és a pokol a Tűz tavába vettetnek.


A POKOL SZÁJA

Feltárja torkát az alvilág, és végtelen szélesre nyitja a száját, hogy elnyelje népemből a hatalmasokat, akik most oly vígan vannak. Iz 5.14
Akkor majd meggörnyed az ember, megalázzák a büszke férfit, és a kevélyek lesütik szemüket. Iz 5.15

Ide érkeznek nap mint nap az elkárhozott lelkek. Időnként nagy zajjal a pokol állkapcsa kinyílik, és megláncolt elkárhozott lelkek esnek be rajta. Mint a kivetett szemét kis kupacokban hevernek s lelki testük újra és újra rothadásnak indul, majd újra felépül. Fájdalmaik többnyire nyilallásszerűek nem folyamatosak. Csak átmenetileg tartózkodnak itt, míg a démonok a sátán elé nem vezetik őket. A Szentírás többször is említi a gyehennát, mint egy hátsó kivetett helyet:

Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni! Inkább attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet is, a lelket is el tudja pusztítani! Mt 10.28
Máshol: Féljetek inkább attól, aki a lelket is és a testet is el tudja pusztítani a gyehennában.

Mindenhol fertelmes orrfacsaró, gyomorkifordító bűz terjeng az egész pokolban olyan, mint az égő, rothadó hús szaga.

A te dicsőséged is az alvilágba szállt hárfáid zengő hangjával együtt. Rothadás lett a fekvőhelyed és férgek lettek a takaród. Iz 14.11


A POKOL JOBB KARJÁBAN

Vérrel és tűzzel teli folyó található itt. A tűzfolyamban összeláncolt lelkek, a hitetlenek és istentelenek lelkei: akik nem tértek meg és nem szabadultak meg bűneiktől, akik élvezték a bűnt és visszautasították a megváltást. Itt főként az azonos neműeket szeretők találhatók.
Tűzben égnek, vörösen izzanak, csontjaik feketék, kiégettek, szomorú kiáltásokat és sikolyokat hallatnak.
Itt található a Föld Utálatosságainak Anyja. Hét feje és tíz szarva van. Benne van a próféták és a szentek vére, akiket legyilkoltak. "A maga idején le fog romboltatni".
A nagy hegy oldalában levő hatalmas ajtó mögött, melyet sötét köpenyes öreg őriz, van a Feneketlen mélység. Ide vettetik majd a sátán egy időre.
Itt található a Tüzes kígyó - a Fenevad része - fején szarvakkal, mely behálózza a Földet. Sok embert fog bántalmazni és elpusztítani az Utolsó Időkben.


A POKOL GYOMRA

Közepén széles mező, ahol minden halott, világosbarna, vagy szürke színű és félholt növényzet látható rajta.
/Ebből arra lehet következtetni, hogy valaha a pokol is egy csodálatos szép terület része lehetett, mikor még a sátán nem tagadta meg Istent. Erre utalhat "a paradicsom elmozdíttatott a pokol mellől" mondat is, vagyis valaha a kettő egymás mellett létezhetett./
Itt sok tevékenység folyik, ez a kínoztatások helye, ahol kb. 1 m magas sötét, fekete csuklyás démoncsapatok tevékenykednek.
Körülötte 27 km magasságig cellarendszer helyezkedik el kör alakban, összekötő párkányokkal. Ezek a párkányok kb. 120 cm szélesek és ebből nyílnak a földbe süllyesztett cellák, melyeket csupán 50 cm magas szemét és mocsok választ el egymástól a legtöbb helyen, de vannak sár-agyag falú vasrácsos cellák is.
Itt azok találhatóak, akik szenvedélyesen szerették a gonoszat és a bűnt, és sok lélek vesztét okozták:

- varázslók, mágusok
- médiumok
- kábítószer kereskedők
- bálvány és démonimádók
- jósok, jövendő mondók
- alkoholfüggők stb.

A cellákban lelkek szenvednek, akik meghatározott szenvedéseket élnek át. A pokolba érkező lelkek mindegyike először a sátán elé kerül, aki a széles mezőn jelenik meg. Ő egy teljesen árnyékba burkolózott hosszú palástot és sötét köpenyt viselő alak, aki gonosz nevetéssel néz az elesett lélekre. Önmagának tiszteletet követel, s a démonok előtte mindenkit térdre kényszerítenek. Az Elkárhozattak könyvéből kikeresi a lelket és kiszabja szenvedéseinek módjait. Ezután a tehetetlen mocsokban fetrengő lelket a büntetés helyére vonszolják az ördögök.

És amikor kimennek, látni fogják azok holttestét, akik fellázadtak ellenem. Férgük nem pusztul el, és tüzük nem alszik ki. Iszonyodni fog tőlük minden ember. Iz 66.24A POKOL SZÍVE

Körülbelül focipálya méretű, hatalmas fekete, rugalmas falú képződmény, amiből csövek ill. csatornák nyúlnak a Földre, melyek szarvakra is hasonlítanak. /Ezt láthatta Dániel is látomásában./ Fertelmes bűz és sötétség árad belőle. Itt is vannak cellák, amikben lelkek égnek, s bőrük olykor mintha ledörzsölnék úgy mállik le. Néhol tompa fény dereng.
Itt található lelkek többnyire: leszbikusok, homoszexuálisok, házasságtörők és prostituáltak voltak.


A KÜLSŐ SÖTÉTSÉG HELYE

Erre a helyre az Úr elkárhozott szolgái kerülnek. Egy kb. 10 m magasnak látszó sötétét, szárny nélküli angyal a bal kezében egy nagy korongszerű tányért tart, amit időnként elhajít a sötétségbe. A korong közepén a lángtengerben lelkek úsznak és égnek. Próbálnak kijutnia korong szélére, de egy örvény mindig visszaveti őket. Sírás és fogcsikorgatás hallatszik. Itt nincsenek ördögök a közelben.


A LELKEK HELYZETE A POKOLBAN

- Az elkárhozott lelkek szellem testben érkeznek a pokolba, ami sokszorta elevenebben érzékeli a fájdalmat mind a földi test. Földi alakját, formáját megtartja a lélek, legalábbis ilyennek látják egymást.

- Szenvedési helyükhöz kötötten sírnak, átkozódnak, nyögnek vagy reménytelenül némán, kiégetten adják meg magukat fájdalmaiknak.

- Emlékeznek Földi életükre, családjukra, ismerőseikre s különösen élénken a visszautasított megtérési lehetőségeikre. Még jellegzetes ruháik is láthatók rajtuk.

- Akik megcsonkítva, bénán haltak meg és jutottak a kárhozat helyére azok a pokolban is bénák, süketek, vakok és megcsonkítottak!

- Sokan még reménytelenül is remélik, hogy Jézus megmenti őket. Tudják, hogy más nincs, akitől bármit is remélhetnének.


- Ördögök őrzik őket, és ha időnként nem imádják a sátán még keservesebb kínzások elé veti őket./ A pokolban minden megengedett a szenvedésre/.

- Minden lelket tűz éget, miközben szellemi testük lemállik, lerothad, és bensőjükben férgek rágják őket, amiktől nem képesek megszabadulni. Végül a halott csontvázszerű burkukon belül csak a ködszerű szürkés lelkük marad meg, ez fájdalmuk csúcspontja. Ekkor hirtelen megszűnik a maró fájdalom, és lelki testük újra felépül, és ez ismétlődik a végtelenségig. A "fizikai" fájdalomnál azonban sokkal erősebb lelki szenvedésük, főleg ha ismerték életükben az Úr igéit, de mégis nemet mondtak Istennek.

ahol a férgük nem pusztul el, és a tüzük nem alszik ki. Mk 9.48

- Egyes lelkek, ha a sátán parancsait teljesítik visszatérhetnek a Földre kísértőként, ezek főként csábító női testet vesznek magukra és családokat tesznek tönkre és mindenkit becsapnak akit csak lehet.
ÖRDÖGÖK / DÉMONOK / A POKOLBAN


Igen sokféle formában és nagyságban vannak jelen, bűzt árasztanak, és a legnagyobbaknak közvetlen a sátán parancsol.

Vannak:
- viperához hasonlóak, /Kígyók, viperák fajzata! Hogy is kerülhetnétek el a kárhozat büntetését? Mt 23.33/
- kígyó testűek,
- patkányszerűek,
- szárnyas barnamedve formájú, agyaras szőrös pofájú, denevérfejű szörnyeteg, mélyen ülő szemekkel
- majomszerű, aprófejű, hegyes arcúak.

Feladataik sokfélék, lehetnek

- kísértők
- csaló és hitető szellemek
- megtévesztők, ámítók,
- megláncoló és pokolba kísérők / tompa sárgás fényük van /,
- kínoztatásokat végrehajtók,
- betegségeket keltő ördögök.

A kísértő szellemek /bármilyen alakot képesek felvenni!/ leggyakoribb eszközei:

- boszorkányság,
- mágia,
- hamis vallások, kultuszok,
- testi elbűvölők,
- igazak szívébe kételyt ültetők,
- a legjobb hívek életét megkeserítők, ha tudnák el is pusztítanák őket.

Időnként a Tűz tava söpör végig a poklon hurrikánszerű széllel. A lelkek égve égnek tőle, de nem pusztulnak bele.


" A valóban bölcsek ma döntik el kit fognak szolgálni…Bölccsé lesztek, ha megnyitjátok fületeket, és Rám hallgattok.
Gyermekem, az én nevemben el kell futnia a gonosznak. Öltözd fel Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhass ama gonosz napon, és mindent megcselekedve megállhass!"- mondja Jézus.

Kathryn látta, hogy amikor az emberek imádkoztak és hittek Istenben, a gonosz erők elpusztultak, de amikor hitetlenség támadt, a gonosz erők elkezdtek felülkerekedni. Egy angyal hangos szóval így szólt: "Ó, Uram, néped hite gyenge. Hinniük kell ahhoz, hogy megszabadítsd őket a sátán hordáitól. Uram, könyörülj a megváltás örökösein!"…
A mindenható hangja így válaszolt:

"Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, de az Úr hűséges és megerősít benneteket."…

Az Úr így szólt:


"Minden lehetséges annak, aki hisz… Ha az én népem kiáll az igazságért, és a jó harcot megharcolja, akkor Pünkösd napjához hasonló csodálatos dolgok történnek."…

És leveszi e hegyről a leplet, amely minden népet betakart, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított. Iz 25.7

Örökre megsemmisíti a halált. Istenünk, az Úr letörli a könnyet minden arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön. Ő, az Úr mondta ezt. Iz 25.8


A Földön békességet láttam, mivel végül minden Isten lábai alá vettetett.

IRODALOM: Dr. T.L. Lowery. A Divine revelation of hell. Springdale. 1993.
Immanuel Alapítvány /magyar kiadás/: Amit a pokolról mindenkinek tudni kell! 1995. Szombathely. Tel.:(94) 323-726


Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe