Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

Mary K. Baxter

ÉLET A HALÁL UTÁN > mennylátomások

LÁTOMÁS A MENNYRŐL
/Mary K. Baxter által/A következő látomások közül néhányat még azelőtt kaptam, mielőtt Jézus elvitt volna a Pokolba. Vannak olyanok is, amelyeket Pokolbeli utazásom vége felé láttam.

Isten hasonlatossága

Ezt a mennyei látomást elmélyült imádság, elmélkedés és imádat közben kaptam.

Az Úr dicsősége szállt le a helyre, ahol imádkoztam. Hatalmas tűzhullámok, ragyogó fény és dicsőséges erő tárult fel a szemem előtt. A tűz és fények közepette állt Isten trónja. A trónon Isten hasonlatossága ült. Öröm, szeretet és békesség áradt a Mindenható Istenbő1.

A trón körül a levegő éneklő angyalkákkal volt telve, akik az Úr arcát, kezét és lábát csókolgatták. Ezt a dalt énekelték: " Szent, szent, szent a Mindenható Úr Isten!" Az angyalkák fején és piciny szárnyuk végén tűzlángok voltak. Szárnyuk mozgása összhangban volt az Úr erejének és dicsőségének mozgásával.

Egy angyal szállt hozzám és megérintette a szememet.

Aranyhegyek

Látomásban távolba tekintettem a Föld színén. Láttam, hogy a Föld kilométereken keresztül esőért szomjazott. A talaj repedezett, száraz és puszta volt. Nem láttam sem fát, sem semmiféle növényt.

Ekkor az Úr megengedte, hogy túllássak a száraz földön, egészen a Mennyig. Ott egymás mellett, lábukkal egymást érintve két hatalmas hegyet láttam. Nem tudom, milyen magasak lehettek, de nagyon-nagyon magasra nyúltak. Közelebb mentem a hegyekhez, és felfedeztem, hogy tömör aranyból vannak. Olyan tiszta aranyból, hogy átlátszóak voltak.

A hegyeken ragyogó fényt láttam átszűrődni, mely betöltötte az egész világegyetemet. Szívemben éreztem, hogy ez az alap, melyre a Menny épült.
Az emberek képesek egy aprócska aranygyűrű miatt hajbakapni, de Istené minden arany.

Palota építése

Imádság közben kaptam ezt a látomást. Láttam, amint angyalok olvassák fel a feljegyzéseket arról, amit a Földön tettünk. Voltak szárnyas és szárny nélküli angyalok. Voltak nagyok és kicsik, de mindegyik arca különböző volt. A földi emberekhez hasonlóan az angyalokat is arcuk alapján lehetett megkülönböztetni.

Láttam, amint az angyalok szorgalmasan hatalmas gyémánttömböket vágnak fel és csodálatos paloták alapjaiba helyezik őket. A 30 cm vastag, 60 cm hosszú gyémántok csodálatosak voltak. Minden egyes alkalommal, amikor egy lélek üdvösséget nyer, újabb gyémántot helyeznek el a bizonyságtevő palotájában. Semmi munka nem hiábavaló, ha azt Istenért tesszük.

A Menny kapui

Egy másik alkalommal, szintén imádság közben láttam ezt a mennyei látást. Szellemben voltam, amikor meglátogatott egy angyal és felvitt a Mennyekbe. Ismét ragyogó fény és kápráztató dicsőség tárult a szemeim elé. Pontosan olyan, mint amit a tömör arany hegyek mögött láttam. Megindítóan fenséges látvány volt Isten erejének megnyilvánulása.

Miközben az angyallal két óriási kapu felé közeledtünk, két, kivételesen nagy, kezükben kardot tartó angyalt láttunk. Körülbelül 15 méter magasak lehettek, hajuk színaranyból volt. A kapuk annyira magasak voltak, hogy nem is láttam a tetejüket. Mindkettő a legcsodálatosabb mestermunka volt, amit valaha is láttam. A kapukat kézzel faragták, bonyolult berakások, hajlítások, kárpitok díszítették, valamint gyöngyökkel, gyémántokkal, rubinnal, zafírral és más drágakövekkel ékesítették. A kifelé nyíló kapukon minden tökéletes harmóniában volt. Egy könyvet tartó angyal lépett ki a kapun. Miután a könyvben ellenőrizte a nevemet, bólintott, hogy beléphetek.

Kedves Olvasóm, nem juthatsz a Mennybe, ha neved nincs felírva az Élet Könyvébe, amely a Bárányé!

Az irattár

Látomásban egy angyal a Mennybe vitt és hatalmas termet mutatott, amelynek falai tömör aranyból voltak. A falakba ABC sorrendben betűk voltak vésve. A hely leginkább hatalmas könyvtárra emlékeztetett, a könyvek azonban nem a polcokon sorakoztak, hanem a falba voltak ágyazva. Hosszú köntöst viselő angyalok vették ki a könyveket a falból és elkezdték őket figyelmesen tanulmányozni. Úgy tűnt, szigorú rend szerint dolgoznak. Észrevettem, hogy a könyveknek vastag aranyborítójuk van, néhány lap pedig piros volt. Mindegyik nagyon szép volt.

A velem lévő angyal azt mondta, hogy ezek a könyvek tartalmazzák minden egyes ember életét, aki valaha is megszületett a Földön. Azt is mondta, hogy még több ilyen terem van, ahol még több feljegyzést tárolnak. Az arkangyalok időrő1 időre Isten elé vitték a feljegyzéseket jóváhagyás vagy elítélés végett. A könyvek imakéréseket, próféciákat, magatartást, az Úrban valónövekedést, Krisztushoz vezetett lelkeket, a Szellem gyümölcsét és még sok mindent tartalmaztak. Az angyalok mindent feljegyeznek egy ilyen könyvbe, amit csak a Földön teszünk. Egy angyal időnként levett egy könyvet és puha ronggyal megtörölte a lapokat. A megtörölt lapok pirosak lettek.

Mennyei létra

A következő látomást kaptam az Úr Szellemétó1: Hatalmas szellemi létrát láttam, amely a Mennybő1 ereszkedett a Földre. A létra egyik oldalán angyalok szálltak le a Földre, a másik oldalon felfelé igyekeztek.

Az angyaloknak nem volt szárnyuk, de mindegyik könyvet tartott kezében, amelynek borítóján egy név állt. Voltak olyan angyalok is, akik útbaigazították a többieket és társaik kérdéseire válaszoltak. Az angyalok nyomban eltűntek, miután megtudták úti céljukat, és választ kaptak kérdéseikre.

A Föld más részein is láttam létrákat. Az angyalok állandó mozgásban voltak, fel és le jártak a létrákon. Az angyalok bátran és tekintéllyel jártak, mivel Isten parancsainak követei voltak.


* * * * *


Amikor Jézus először megjelent nekem, így szólt:

"Kathryn, az Atya kiválasztott téged, hogy velem együtt végigjárd a Pokol mélységeit. Sok olyan dolgot mutatok neked, melyeket szeretném, ha megtudna a világ a Mennyről és Pokolról. Megmondom, hogy mit írj, hogy ez a könyv valós beszámoló legyen arról, milyenek ezek az ismeretlen helyek. Szellemem titkokat fog kijelenteni neked az örökkévalóságról, ítéletrő1, szeretetről, halálról és a halál utáni életről."

Íme az Úr üzenete az elveszett világnak:

"Nem akarom, hogy a Pokolba menjetek. Az én örömömre és a velem való örökké tartó közösségre teremtettelek benneteket. Az én teremtményeim vagytok és szeretlek benneteket. Hívjatok segítségül engem, amíg közel vagyok, én pedig meghallgatlak és megsegítlek benneteket. Meg akarok bocsátani nektek és meg akarlak áldani benneteket."

Az Úr így szól a megváltottakhoz:

"Ne hagyjátok el a magatok összegyülekezését. Gyűljetek össze, imádkozzatok és tanulmányozzátok az én igémet. A szentség szellemében imádjatok engem."

Így szól az Úr a gyülekezetekhez és népekhez:

"Angyalaim mindenkor a megváltás örököseiért harcolnak és azokért, akik örökösök lesznek. Nem változok meg. Tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagyok. Keressetek engem, én pedig kiöntöm rátok Szellememet. Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak. Hatalmas dolgokat fogok cselekedni köztetek."

Ha még nem tértél meg, kérlek, szánj időt most azonnal arra,
hogy letérdelsz az Úr elé és megkéred őt,
hogy bocsássa meg bűneidet és fogadjon gyermekévé.

Bármibe is kerüljön, most kell elhatároznod,
hogy a Mennyet kívánod örök otthonodnak.
A Pokol borzalmas, a Pokol valóságos!


Mary Kathryn Baxter

IRODALOM: Dr. T.L. Lowery. A Divine revelation of hell. Springdale. 1993.
Immanuel Alapítvány /magyar kiadás/: Amit a pokolról mindenkinek tudni kell! 1995. Szombathely. Tel.:(94) 323-726


Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe