Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

matyalit

Imák


A Mennyei Atya litániája

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten – Irgalmazz nekünk! /ismételve/
Megváltó Fiúisten
Szentlélek Úristen
Szentháromság egy Isten


Mennyei Atyánk
Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja
Irgalmasság Atyja
Minden vigasztalás Atyja
Világosság Atyja, akitől minden jó származik
Aki elküldted nekünk szent Fiadat
Aki minket Fiadban már a teremtés előtt kiválasztottál
Aki a mennyei titkokat elrejted a kevélyek elől, de kinyilatkoztatod a kicsinyeknek
Aki megbocsátod vétkeinket
Aki a titokban maradt alamizsnáért megfizetsz
Aki a zárt ajtók mögött végzett imát is meghallgatod
Aki a jó szívvel végzett böjtöt megjutalmazod
Aki tudod, hogy szükségünk van az ételre és az italra
Aki esőt adsz igazaknak és bűnösöknek egyaránt
Aki fölkelted napodat jókra és gonoszokra egyaránt
Aki minden szál hajunkat is számon tartod
Aki úgy szeretted a világot, hogy egyszülött Fiadat adtad érte
Aki tulajdon Fiadat sem kímélted, hanem értünk a keresztre adtad őt
Aki megadod a Szentlelket a téged kérőknek
Aki Fiadnak Egyházába hívtál minket
Aki Fiadnak menyegzőjére meghívtál minket
Aki azt akartad, hogy gyermekeidnek hívjanak minket, és valóban azok is legyünk
Aki hosszan tűrő és nagy irgalmú Atyánk vagy

Hogy nekünk irgalmazz –
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy neved mindenütt megszenteltessék
Hogy jöjjön el a te országod
Hogy legyen meg a te akaratod mennyben és földön
Hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma
Hogy bocsásd meg vétkeinket
Hogy minket a kísértésben megoltalmazz, és a gonosztól megszabadíts
Hogy amit állhatatosan kérünk, elnyerjük tőled
Szent Fiadnak nevében

Isten báránya ki elveszed a világ bűneit,
kegyelmezz nekünk!
Isten báránya ki elveszed a világ bűneit,
hallgass meg minket!
Isten báránya ki elveszed a világ bűneit,
irgalmazz nekünk!

P: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
H: És add meg nekünk az üdvösséget!

Könyörögjünk!
Mindenek Teremtője és kormányzója! Te gyermekeiddé választottál minket, és megengeded, hogy bizalommal Atyának szólítva téged, magasztaljuk szent nevedet. Segíts, hogy jótéteményeidért hálásak legyünk. Adj erőt, hogy amit tőlünk kívánsz, azt Felséged tiszteletére, felebarátaink javára és lelkünk üdvösségére teljesítsük. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


Forrás: Szerencsés Zs.: Litániák az Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről. Kerekes kiadó. Bp. 2000.


Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe