Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

monikaima

Imák

A Szent Mónika közösség napi imájaMennyei Atyánk,
Minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai/édesapai hivatást adtad, hálát adok Neked, és áldom szent Nevedet.

Úr Jézus!
Kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya/édesapa lehessek.

Szentlélek Úristen,
erősíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette se szűnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni.


Segíts minket Urunk,
- hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Tefeléd.
Segíts minket Urunk,
- hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk.
Segíts minket Urunk,
- hogy figyelemmel kísérjük gyermekeink jellembeli fejlődését, és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.
Segíts minket Urunk,
- hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt kövessék és másokra is átsugározzák.
Segíts minket Urunk,
- hogy gyermekeink tiszteljék Szentatyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz, és együttműködjenek lelkipásztorainkkal.
Segíts minket Urunk,
- hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk.
Segíts minket Urunk,
- hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megóbáltatási közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.
Segíts minket Urunk,
- hogy ha az élet útvesztőiben egyik, vagy másik gyermekünk megrendülne hitében, és letérne a helyes útról, őt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.
Segíts minket Urunk,
- hogy ha gyermekeink megbántanak, eltávolodnak tőlünk, vagy háátlanok velünk szemben, mi akkor is teljes bizalommal terjesszük eléd kéréseinket.
Segíts minket Urunk,
- hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jelleének és hitének erősítése, és szívből segítsék őket imáikkal is.
Segíts minket Urunk,
- hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodés unokáink is erősödjenek majd hitükben.

Segíts minket Urunk,
- hogy amikor más édesanyákkal / édesapákkal találkozunk, fel tudjuk ébreszbennük a közösségünkhöz való tartozás vágyát.
- különösen könyörgök a mai napon a következő gyermekekért...

Könyörögjünk! Szűz Mária, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia éleében a hit diadalát. Úr Jézus, add meg nekünk szülőknek és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőséaz egész örökkévalóságon át. Ámen.Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe