Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

nagyevafo

JELENÉSEK ÉS ÜZENETEK > jelüznet

Éva asszony naplója
Éva asszony 2003-tól kap útmutatásokat az Úr Jézustól. Naplója párbeszédes felépítésu, sokszor bensoséges lelki hangulatú. A naplóba illesztett képeket, szimbólumokat az Úr egy másik válsztottján - Mariannán - keresztül küldi.
Éva néni magáról így ír könyvének -Az Égiek üzenetei a kadarkúti templomban - előszavában:

1938-ban születtem Miskolcon, vallását gyakorló római katolikus pedagógus családból.
Negyedikes koromig zárdába jártam kedvesnővérekhez. Budapesten nőttem fel. Férjhez mentem és ennek kapcsán Somogy megyébe kerültem. 3 gyermekem és 6 unokám van. Mint rajz-szakos tanár sok-sok kiállításom volt az országban a festményeimből. Kb. 6 templomban vannak oltárképeim, stációsorozataim.

45 éves koromig kötelességszerűen jártam vasárnapi szentmisékre. De Jézus irgalma nem tudta tovább nézni ezt a közömbösséget és vallásos irodalmat adott a kezembe. Lépésről-lépésre mélyült a hitem és Istenszeretetem. 5 évvel ezelőtt,
65 évesen szólt hozzám először és bensőleg az édes Jézus. Elmondta, hogy tervei vannak velem. Áldozatokkal, sok imával és önmegtagadásokkal mentenem kell a közömbös és a hitetlen lelkeket, összekötő kapocs kell, hogy legyek az embertársaim és Ő közötte. Kért, hogy minden kegyelmi ajándékát, amit ad, írjam le a lelki naplómban és terjesszem. Hozzám irányította M-et, akinek otthon és a szentmisén sok látomást ad. Ezeket a látomásokat megválaszolja és lediktálja nekem.

A legújabb kegyelmet -egészen érdemtelenül- 2008. szeptemberétől kapom: engesztelő imaóráinkon
az Égiek az én hangomon keresztül tanítanak minket.

Áldott legyen a Szentháromság és Mennyei Édesanyánk ezért a nagy ajándékért.
Mindenkit testvéri szeretettel várunk ezekre az égi tanításokra a kadarkúti templomba:

Lné Ackermann Éva
Ajánlás

Ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, beismerjük azt, hogy bizonyos helyzetekben: gyávák, türelmetlenek, szeretetlenek, haragosak, gőgösek, a szenvedésben lázadozók, ima mulasztók, szentmisét nem értékel ők vagyunk.
Ezért szükségünk van arra, hogy az égiek tanítsanak minket: a bátorságról, türelemről, szeretetről, megbocsátásról, alázatról, az imáról, a szentmise értékeléséről és a szenvedés elfogadásáról.

Jó átelmélkedni azt is, hogy mit mondanak az égiek: a nagy figyelmeztetésről, a hazaszeretetről, az adventről és a karácsonyról.


Ezekről az összefoglaló égi tanításokról olvasunk Ligeti Béláné - Éva néni lelki könyvében.
Ha nyitott lélekkel magunkévá tesszük ezen "értékes tanításokat" lelkileg gazdagabbak leszünk.
Én átolvastam, átelmélkedtem e lelki könyvet, ezért szeretettel tudom ajánlani mindazoknak, akik a lelki életben el akarnak mélyülni és az égiekhez közelebb akarnak kerülni.
Biztosak lehetnek abban e könyv olvasói, hogy az "összefoglaló égi tanítások" megegyeznek a Szentírás és az Egyház tanításaival!

Azért imádkozom minden nap lelki testvérünkért - Éva néniért, hogy továbbra is legyen nyitott az égi tanítások befogadására, még akkor is, ha ez neki nem kis áldozatába kerül.
Biztosítom arról Éva nénit, hogy
e könyvbe lévő tanításokra, minden igaz kereszténynek, "mintegy falat kenyérre", olyan szükségünk van.

Azért is imádkozom, hogy akik elolvassák, átelmélkedik és magukévá teszi az összefoglaló égi tanításokat, azok e lelki könyv elolvasása után már másképpen gondolkodjanak és éljenek.

Tisztelettel:
Ft. Csilik János Kraszna-i és Nagyfalu-i plébános - Erdélyből
2009. 01. 13.


Az üzenetek megtalálhatók itt: http://nagyeva.nolblog.hu/

A hétfői engeszteléseken kapott tanítások itt érhetők el: http://nagyeva1.nolblog.hu/Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe