Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

rozsafuzer

Imák

A RÓZSAFÜZÉR IMA

A rózsafüzér imádság az evangélium rövid összefoglalója. Az Üdvözlégy Mária kezdetű ima litániaszerű ismétlése elmélkedésre indít, s ugyanakkor felemeli lelkünket. A rózsafüzér elősegíti a szemlélődést, a belső béke, harmónia kialakítását a szív emelkedettségét. A rózsafüzér nem csupán képletes rózsaillathoz hasonló kedves gondolatcsokor, amellyel a Szűzanyát és Gyermekét, az Úr Jézust köszöntjük, hanem / a látók szerint / valódi virágfüzérek, melyek lassan formálódnak ki és minden tized végén virággyűrűkként emelkednek fel, a Mennyei Atyához.


A rózsafüzérbe iktatott gondolatok a titkok.
Mindig az Üdvözlégy ima szövegét bővítjük vele
a Jézus szó után. Az imát
örvendetes, világosság, fájdalmas ill. dicsőségesnek híjuk aszerint, hogy az Úr Jézus megtestesülésével, nyilvános életével, megváltói szenvedésével, vagy föltámadásával kapcsolatosak a titkok.
Hétfőn és csütörtökön az
örvendetes, kedden és
vasárnap a
világosságos, szerdán és pénteken a fájdalmas,
s csütörtökön és szombaton, pedig a
dicsőséges
titkokat szokás mondani.*
A Szűzanya fatimai jelenése óta
engesztelő
fohászokat
is fűznek az imába.
Bekezdésre és berekesztésre:
„ Úr Jézus, irántad való szeretetből a bűnösök
megtéréséért és a megbántások engesztelésére,
amelyeket Szűz Mária szeplőtelen szíve
ellen elkövetnek.”
Minden tized /dicsőség /után:
„Úr Jézus / Óh, Jézusom /, bocsásd meg bűneinket!
Ments meg minket a pokol tüzétől!
Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat
Akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
Ámen.


A Szeretetláng fohászt az Üdvözlégybe lehet beleszőni a Szűzanya kérésére a következőképpen:
Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes, az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, …( a titok). Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért és áraszd szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján! Amen.

A hagyomány Szent Domonkost tartja a rózsafüzér megteremtőjének s az kétségtelen, hogy a Domonkos-rendi szerzetesek és a karthauziak példája nyomán lett népi ájtatossággá. Az imamódot először IV. Sixtus pápa hagyta jóvá 1478-ban. A katolikus egyház minden év októberében imádkozza nyilvánosan a rózsafüzér imát.
Bevezető és tizedes titkok


Örvendetes rózsafüzér

1. aki hitünket növelje
2. aki reményünket erősítse
3. aki szeretetünket tökéletesítse

akit te, Szentszűz a Szentlélektől fogantálte, Szentszűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztálte, Szentszűz a világra szültélte, Szentszűz a templomban bemutattálte, Szentszűz a templomban megtaláltál

Világosság rózsafüzére

aki megtisztítson minketlelkünk békéjét megőrizzea Szentségekben megerősítsen

aki a Jordánban megkeresztelkedettKánában megmutatta isteni erejétmeghirdette Isten országáta Tábor-hegyén megmutatta isteni dicsőségétaz Eukarisztiában nekünk adta magát

Fájdalmas rózsafüzér

aki értelmünket megvilágosítsaemlékezetünket erősítseakaratunkat tökéletesítse

aki érettünk vérrel verejtékezettérettünk megostoroztakérettünk tövissel megkoronáztakérettünk a /nehéz/ keresztet hordoztaérettünk keresztre feszítettek

Dicsőséges rózsafüzér

aki gondolatainkat igazítsa /igazgassa/szavainkat vezéreljecselekedeteinket kormányozza

aki halottaiból /holtából/feltámadotta mennybe fölmentnekünk a Szentlelket elküldöttetéged, Szentszűz a mennybe fölvetttéged, Szentszűz a mennyben megkoronázott

*II. János Pál pápa 2002. októberében indította útjára a világosság rózsafüzérét. Előtte az örvendetes füzért hétfőn és csütörtökön, a fájdalmast kedden és pénteken a dicsőségest, pedig szerdán, szombaton és vasárnap volt szokás mondani.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe