Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

San Damiano

JELENÉSEK ÉS ÜZENETEK > jelenések

1961. San Damiano (Olaszország)
/Dr. Molnár Gyula szerpap, mariológus/San Damiano in Piacentino (ejtsd: Piácsentino) alig kétszáz lelkes tanyasi település önálló plébániával. A pici falu hasonlítható egy békésmegyei szegény magyar paraszti tömörüléshez. 20 km-re Piacenza, a falu püspöki székhelye Bologna irányában. Csak autóbusszal közelíthető meg, mert San Damiano vasútállomása Piacenza. A látnoknál: Mamma Rosanál kisebb intelligenciájú, egyszerűbb asszonyt a Szűzanya sem találhatott Európában. A kiváltságolt neve Mamma Rosa Quattrini. Földhöz ragadt szegénység a család jellemzője. Béres a családapa, és háromgyermekes maga a család, 2 fiú és 1 lány. Pier-Giorgio a legkisebb fiú császármetszéssel jött a világra 1952-ben. Mamma Róza hasnyálmirigy-gyulladásban megbetegedett. Négy és félórás műtéten esett át. De állapota egyre rosszabbodott és a kórház, mint gyógyíthatatlant kiadta. 1961. szeptember 24-én a kórházból hazaszállították. Reménytelen helyzetben így San Damianoban várja halálát. Hazatérése után öt nappal a Szent Szűz meglátogatja és meggyógyítja betegágyánál: két kezével megfogja és kiemeli a "koporsójából" a mozdulatlan, szenvedő testet. A nyílt seb hasán begyógyul, a halálra készült beteg szobájában felkel és jár.

San Damianoban minden hónap első szombatján és vasárnapján a világ minden részéből ezrek és tízezrek reggel 5 órakor, délelőtt 11 órakor és délután 4 órakor közösen imádkozzák latin nyelven a teljes szentolvasót. Egy napon összesen kilenc rózsafüzért.
Azt kérte a Szent Szűz Mamma Rosa-tól, hogy az Egyház minden katolikusát összekötő latin legyen a zarándokok közös imádság-nyelve. Mamma Rosa-t a Szűzanya egyetlen alkalommal tanította meg latinul az imádságokra. A világon eddig élt nyelvtanárok ilyen nyelvpedagógiai sikerrel nem dicsekedhetnek.
A nyelvi feldarabolódás San Damiano szentélyében megszűnik. Isten kegyelmében a latin nyelven imádkozó és éneklő közösség minden tagja, csodálatosan megéli az Egyház egységét a nyelvben, és senki sem tör ki ebből a kulturális és misztikus világ-tömörülésből. Megrendítő a San Damiano-i jelenés-szentélyben ez a történelmi tér, mely napról-napra az Egyház szakrális egybetartozását képviseli a kegyelem parányi fényjeleként az időben.

Az Úr Jézus második eljöveteléről az emberi szívekben - isteni sugallatra - 1967. szeptember 12-én úgy beszél ez az egyszerű, aprótermetű, széle-hossza egy, fejkendős parasztasszony, hogy a lélegzetünk elállt akkor és eláll most is, amikor magyarra fordítjuk szavait: "Először minden ember szívébe jön a világosság, majd az egész világot fénybe borítja." És 10 napra rá, szeptember 22-én így teszi tejessé előző mondatát Mamma Rosa: "Roppant fényben látjuk majd az eget és ez a fény betölti az egész földet..." "Ezzel a világossággal mentem meg gyermekeimet. Számosan megtérnek... Égi Édesanyánk vonul át a földkerekségen. Őbelőle árad majd a mennyei fény, és azok, akik hisznek benne, az öröm és a vigasztalás kegyelmében részesülnek... Ebben az időben a menny, a hold, a nap, a csillagok és számos megszentelt hely hirdeti majd jövetelemet." A San Damiano-i jelenés körtefás, csodavizes szentélyében a Szűzanya 1967. júniusában közli, hogy egy csodálatos fénykereszt kegyelmi kisugárzása világosítja meg az emberi szíveket. Mindez a világ zűrzavarában, fejetlenségében, fűhöz-fához kapkodásában és milliárdok teljes lelki tájékozatlanságában, vakságában történik. Isten így akkor lép bele történelmünkbe, amikor emberi erővel már nem lehet megtisztítani milliárdok szennyesét! Ez a természetfeletti végidei jellegű esemény kizár minden alternatívát, minden magyarázkodó luciferi szemfényvesztést.

1.A Szűzanya 1964. október 16-án mondta Mamma Rosának: "... Minden pénteken eljövök és átadom neked üzenetemet. Közvetítened kell a világ felé." Rosa közbevetette: "De nekem nem fognak hinni! Én szegény és tanulatlan vagyok, és bebörtönöznek majd!" A Szent Szűz így válaszolt:

"Ne aggódj! Hagyok neked jelet: ez a fa kivirágzik!"


- Még aznap megtelt a körtefa virággal, sőt a közeli szilvafaág is kivirágzott, holott még idei gyümölcseiket le sem szedték. A következő három hétben ezrek és ezrek látták, köztük a plébános is, aki telefonon értesítette a természet rendkívüli látványáról a püspökséget... (Nem sok sikerrel, hisz' a korszak ellenállás jege 2001-ben sem tört meg! - a szerkesztő megjegyzése.)

2. Még nincs kápolna, a kegyhely valójában a kertnek azon kis bekerített szöglete, ahol a körtefa ma is, gyümölcsöt hozóan áll, melyet a Madonna "Kis Paradicsomkert"-nek nevezett el. Itt található a Szűzanya óhajára és útmutatása szerint kiásott csodás vizű kút. "Gyertek, igyatok a kegyelem vízéből. Mosdjatok meg benne. Tisztuljatok meg! Vigyétek e vizet betegeknek és haldoklóknak. Sokan kigyógyulnak bajaikból." - mondta a Szűzanya.

Nagy kihívás San Damiano, miként roppant kihívás Fatima, Garabandal és Nadzsu is. Talán a kihívások kihívása az Oltáriszentség sokszoros csodáinak Nadzsuja Dél Koreában. A kegyhelyen bíborosok és püspökök jelenlétében ismétlődik az eucharisztikus csoda. A harmadik évezredbe belépő nemzedékünknek az őskeresztények első 3 százada hitének rendíthetetlen hűségével, Mindszenty Józsefünk kiimádkozta bátorságával kell készülnünk erre a megújulást hozó, sorsdöntő órára. Ez Krisztus Urunk szívekben eljövő második eljövetelének fel nem mérhető misztika-történeti eseménye.

A Mária-jelenések arra figyelmeztetnek, hogy ne a kozmoszt istenítsük (Alexandriai Szent Kelemen szavai), hanem az emberiséget evangelizáló Istenanya intéseire, figyelmeztetéseire, jelzéseire hallgassunk. A harmadik század elején írja Tertulliánus, ez a tüzes szívű, éles elméjű író és szónok, hogy "nem kell csodálkoznunk az eretnekségeken, sem azon, hogy léteznek, sem azon, hogy megzavarják egyesek hitét - hiszen az eretnekségek éppen arra szolgálnak, hogy hitünk kísértésbe kerülve próbát álljon ki. Különös, hogy a rossznak akkora ereje legyen - csakhogy az eretnekségeknek azokon nagy a hatalma, akik nem erősek a hitben. Általában az ökölvívók és a gladiátorok küzdelmeiben sem azért győz az egyik, mert erős, vagy legyőzhetetlen, hanem mert az, akit legyőzött, nem volt elég erős. Annyi bizonyos, hogy ez a győztes, ha utóbb igen erős ellenféllel kerül szembe, maga is vesztesként vonul vissza. Hasonlóképpen az eretnekségek is egyesek gyengeségéből merítik erejüket, de semmi erejük sem lenne, ha erős hittel találkoznának... Ezek emberi és démoni tanítások, melyek az evilági bölcsesség szelleméből születnek azok számára, akiknek viszket a fülük (Kol. 2,22). Istent a szív egyszerűségében kell keresni. Erre gondoljanak azok, akik sztoikus, platonikus és dialektikus kereszténységet találtak ki."

Égi Édesanyánk, a Rózsák Madonnája, a Madonna delle Rose a krisztusi megváltás isteni értékrendjéhez kalauzol vissza San Damiano-i jelenlétének állandó kegyelmeivel. Ennek az isteni értékrendnek örökérvényű igazságai: a felebaráti szeretet, az imádság, a szívek bűnbánata, a szentségek gyakori vétele, mindenekelőtt a szentgyónásé és a Legméltóságosabb Oltáriszentségé. A közel négy évtizedes San Damiano-i jelenés során találkozunk az Istenanya szerepét megjelölő alábbi nevekkel: A Rózsák Csodálatos Anyja, a Menny és a Föld Királynője, a Társmegváltó, a Minden Kegyelem Közvetítője, a Bűnösök menedéke. Szerepe mindegyikben az igazi anyai szereteté, aki a Po folyam-völgyének tanyavilágában is meghirdeti, hogy az Úr Jézus uralmának, a Világosságnak el kell jönnie a földre az ideológiák könyörtelenségének egyoldalú legyőzésével. Mindez ráköszönt majd egy megtisztult, Istenhez tért emberiségre a DICSŐSÉGES MÁRIA-KORSZAKKAL.

II. János Pál magánvéleménye San Damianoról:

Mme de la Taille előkelő hölgy, egyik chilei diplomata felesége, akinek férje a magyarországi kommunizmus idején 2 éven át Budapesten megbízott nagykövetségi tanácsosként élt fővárosunkban. Ő a 90-es években küldöttséggel érkezett Chiléből Rómába, és pápai fogadás alkalmával beszélgetett II. János Pál pápával. Volt mersze megkérdezni:
Szentatyám, az a szándékunk, hogy elmegyünk San Damianoba imádkozni. Van ehhez jogunk?
Igen, leányom, menjetek imádkozni San Damianoba.
De papok is vannak velünk. Elmehetünk oda imádkozni papokkal együtt?
Igen, leányom, papokkal együtt... (és huncut mosollyal hozzátette) ...és püspökökkel is!FORRÁS: Dr. Molnár Gyula - Mária a történelemben. Kiadja a küküllői esperesi kerület Transsylvánia. 2002.
E-könyv: http://mek.niif.hu/03600/03635/03635.htmVissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe