Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

szentleleklit

Imák

LITÁNIA A SZENTLÉLEKHEZ

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mindenható örök Isten,
irgalmazz nekünk!
Jézus az élő Isten Fia, világ megváltója, ments meg Uram minket!
Atya és Fiú Lelke, örök Szeretet, szentelj meg minket!
Szentháromság egy Isten, hallgass meg minket!
Szentlélek Isten, az Atyával és a Fiúval egy, jöjj el közénk!


A szerető és irgalmas Atya ígérete - Jöjj el közénk! /ismételve/
A Mindenekfölötti ajándéka
Adományok forrása
Lelkek kenete
Szent tűz
Égő szeretet
Igazság lelke
Bölcsesség és értelem Lelke
Tanács és erő Lelke
Ismeret és jámborság Lelke
Az Úr félelmének Lelke
Az ima ajándékának Lelke
A bűnbánat és bizalom Lelke
Szelídség és engedelmesség Lelke
Béke és türelem Lelke
Szerénység és tisztaság Lelke
Vigasztaló Lélek
Szentté tevő Lélek
Az Úr Lelke, aki mindeneket megtöltesz

Csalatkozhatatlan Lélek
Istengyermekség Lelke

Szentlélek Úristen -
Hallgass meg minket! /ismételve/
Gyújtsd lángra szívünkben szereteted tüzét
Tégy minket erőssé és kitartóvá a hitben
Vezess minket parancsaid útján
Add, hogy engedelmeskedjünk indításaidnak
Taníts meg minket imádkozni és imádkozz bennünk
Segíts egymást szeretnünk és elviselnünk
Végy körül minket szeretettel és irgalommal testvéreink iránt
Kelts bennünk utálatot a gonosszal szemben
Vezess minket a jócselekedetek gyakorlásában
Vértezz föl az erényes életre
Te légy örök jutalmunk


Isten báránya Te elveszed a világ bűneit,
Küldd el nekünk Szentlelkedet!
Isten báránya Te elveszed a világ bűneit,
Áraszd lelkünkbe Szentlelked adományait!
Isten báránya Te elveszed a világ bűneit,
Add nekünk a bölcsesség és jámborság Lelkét!
Hallgass meg minket!


Szentlélek Isten! Jöjj el közénk!

Jöjj, Szentlélek Isten, töltsd be híveid szívét és gyújtsd bennünk lángra isteni szereteted tüzét!

Könyörögjünk!


Urunk a Te Szentlelked lángoljon fel bennünk, világítson és tisztítson meg bennünket! Árassza ránk égi harmatát és tegye gyümölcsözővé jócselekedeteinket! A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
Forrás: Szerencsés Zs.:Litániák különböző alkalmakra. Kerekes kiadó.Bp.2000.Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe