Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

szokejakubinyi

JELENÉSEK ÉS ÜZENETEK > jelenések > szokefalvarol

A szőkefalvi állítólagos jelenések
(sat Seuca, comuna Găneşti, jud. Mureş, Gyulafehérvár / Alba Iulia főegyházmegye, Románia)


A látnok

Márián Rózsika 1962. november 4-én született Dicsőszentmártonban (Tărnâveni, jud. Mureş) MARIAN CZINKUS János róm. kat. lakatos és GERGELY Katalin róm. kat. magyar cigány házaspár első gyermekeként. BÁNDY Árpád plébános keresztelte meg 1963. febr. 17-én, a római katolikus templomban, az anyakönyv szerint BASTENINA ROSALIA névre. A család akkor Dicsőszentmártonban Str. Bălţii utca 46. sz. alatt lakott. Két éves volt Rózsika, amikor a család 1964-ben Szőkefalvára költözött (Seuca, jud. Mureş) Rózsika édesapjának szülői házába, mai otthonukba. Itt végezte az általános iskola I-VIII. osztályát magyarul 1969-1977. Itt volt elsőáldozó 1974-ben és itt bérmálta meg 1981. július 28-án Dr. JAKAB Antal megyéspüspök. Rózsika az Angela bérmanevet választotta.

Középiskoláit románul végezte Dicsőszentmártonban: a IX-X. osztályt a Liceul Teoretic-ben 1977-1979, majd oklevelet szerzett betegápolásban a "Curs de Crucea Roşie" elvégzésével 1979-1981. Nyolc hónapos gépírói tanfolyamot végzett oklevéllel 1985-1986, de kinevezését a távolság miatt nem fogadta el.
1981. július 11-én szentségi házasságra lépett a szőkefalvi róm. kat. templomban ZELLER Ferenc református vízvezetékszerelővel. Polgári házasságuk is aznap volt. Még 1981-ben az ifjú házasok beköltöztek Dicsőszentmártonba a nagymamához, ahol Rózsika született. Gyermekük nem volt, de 1988-ban a marosvásárhelyi kórházból kivett Ferike fiúkat nevelték (született 1986. szept. 16-án). A fogadott gyermeket ZELLER Ferenc néven PAPP Antal plébános keresztelte meg Szőkefalván, 1988. szept. 25-én. Rózsika az elviselhetetlen házasság elől a gyermekkel 1989-ben hazaköltözött Szőkefalvára, szüleihez.

Tizenhárom éves kora óta cukorbeteg. 1992-ben elveszíti látását. Volt kezelésen Magyarországon is, sikertelenül.
Mivel 1992-ben Rózsika húga, Edit férjhez ment és a férj beköltözött a családhoz, Rózsika visszaköltözött a nagymamájához Dicsőszentmártonba. 1996-ban a Szűzanya kérte, hogy minden elsőszombaton vegyen részt szentmisén. Mivel közel volt a görög katolikus kápolna és Ft. Aurel HANCU görög katolikus pap vállalkozott, hogy minden elsőszombaton a háznál misézik - templomukat nem kapták vissza, ő lett Rózsika lelki vezetője. ( Ft. HANCU 1940-ben született, tanár volt és maradt, a változások után végezte el a teológiát és 1995-ben szentelték pappá.) Rózsika 1997-ben tért vissza végleg Szőkefalvára - állítólag a Szűzanya kérésére - s Ft. Aurel HANCU még kijárt hozzá, de Msgr. Lucian MUREŞAN balázsfalvi görög katolikus metropolita letiltotta. A helyi római katolikus plébános, Ft. GYÖRGY István 1996-tól gyóntatója, majd 1999-től lelki vezetője is. A marosvásárhelyi ferences atya, Ft. BAKÓ Béla P. Pál vette fel Rózsikát 1999. május 2-án a Ferences Világi Rendbe. Rózsika napi áldozó. 2000. május 14-én egyszerű fogadalmat tett a FVR-ben Szőkefalván P. Pál OFM. vezetésével.
Rózsika a "jelenések" idején már Szőkefalván lakott, egy házban nagyanyjával (olykor) szüleivel, húgával (Edith Ildikó - Catharina-Edit a személyazonosságiban), és nevelt fiával, Ferikével.

Az állítólagos jelenés színhelye

Rózsika az első fényjelenséget Dicsőszentmártonban (Târnăveni, jud. Mureş) látta, nagyanyjánál 1995-ben.
A magánjelenések helysége mindig Szőkefalva, Vámosgálfalva része, Maros megyében, helyszíne pedig a családi ház (satul Seuca, Comuna Găleşti, jud. Mureş, lakcíme: RO-3241 Seuca, Str. Gora 329, jud. Mures. Telefon: 0040-265/ 425.402).
Szőkefalva 1140 lakójának, 70%-a magyar, 30%-a román (volt görög katolikus). A magyar lakosság összetétele: 500 református, parókiával és lelkésszel, 220 római katolikus, plébániával és plébánossal, 110 unitárius, parókiával és lelkésszel. A románok száma 300, görög keleti (ortodox) plébániával és plébánossal. Mind a négy egyháznak saját temploma van.
A nyilvános jelenések eleinte a családi házban voltak, majd 1999. november 4-től a római katolikus plébániatemplomban, illetve 2001. június 17-től annak udvarában (a "kerítésben").

Az állítólagos jelenések krónikája

1995. 1. 6. 17. Rózsika Dicsőszentmártonban, nagyanyjánál naponta vörös fényt lát.
1995. 6. 17., este 11 órakor felismerte a Szűzanya hangját.
1. magán jelenés: 1995. 12. 8. este 11 órakor látja a Szűzanyát szobor alakban (ettől kezdve mindig így).
1995-1998: évente háromszor jelenik meg a Szűzanya, magán jelenés.
1. nyilvános jelenés: 1998. 11. 4. este 11 órakor Szőkefalván a családi házban, jelen van a család, néhány szomszéd és barátok.
2. 1999. 3. 21., este 11 órakor mint előbb, 35 személy jelenlétében. GYÖRGY István róm. kat. plébános kéri, hogy tegyék át a jelenést du. 5 órára. A Szűzanya beleegyezik. A Szűzanya kéri, hogy hét-hét tagú római és görög katolikus engesztelő közösség alakuljon egy katasztrófa elhárítására. Májusban jégverés tette tönkre a környéket, csak Szőkefalva menekült meg! A Szűzanya azt is kéri, hogy mindennap mondjanak el egy rózsafüzért a Szentatyáért.
3. 1999. 6. 17., du. 5 órakor a családi ház udvarán, 200 személy jelenlétében. A Szűzanya azt kéri, hogy szerdán és pénteken kenyéren és vízen böjtöljenek. GYÖRGY István róm. kat. plébános kéri, hogy tegyék át a jelenést a róm. kat. plébániatemplomba, mert az érsek nem engedélyezi a háznál misézést. A Szűzanya beleegyezik.
4. 1999. 11., 14. (Rózsika születésnapja) du. 5 órakor a róm. kat. plébániatemplomban - és ettől kezdve mindig itt - 8 pap és 1.500 zarándok részvételével. Ekkor engedélyezi a Szűzanya, hogy apácaruhát viseljen, kék színűt, fehér fátyollal.
5. 2000. 3. 8., du. 5 órakor 10 pap és 1.500-2.000. zarándok részvételével. A Szűzanya napi három rózsafüzért kér pénteki keresztúttal.
6. 2000. 6. 17., du. 5 órakor 15 pap, 2.500-3.000 zarándok részvételével.
7. 2000. 10. 21., du. 5 órakor 16 pap és 4-5.000 zarándok részvételével.
8. 2000. 2. 11., du. 5 órakor 24 pap és 6-7.000 zarándok részvételével.
9. 2001. 6. 17., du. 5 órakor 18 pap és 7-10.000 zarándok részvételével.
10. 2001. 9. 22., du. 5 órakor 17 pap és 15.000 zarándok részvételével.
11. 2001. 12. 2., du. 5 órakor 14 pap és 6-8.000 zarándok részvételével.
12. 2002. 3. 15., du. 5 órakor 30 pap és 10-15.000 zarándok részvételével. A szentmise és az azt követő jelenés már a templomudvarban, a szabadtéri oltárnál folyt le. A napcsodát mindenki látta kb. fél órán át. A Szűzanya főleg az ifjúságot kéri május 17-re Szőkefalvára engesztelésre.
13. 2002. 6. 17., du. 5 órakor 50 pap és 10-15. 000. zarándok részvételével.
14. 2002. 10. 12., du. 5. órakor 45 pap és 15. 000. zarándok részvételével.
15. 2003. 02. 22., du. 5 órakor 20 pap és 5-6.000 zarándok részvételével.
16. 2003. 06. 17., du. 5 órakor 40 pap és 8.000 zarándok részvételével.
17. 2003. 10. 2., du. 5 órakor 30 pap és 10-11. 000 zarándok részvételével.
18. 2004. 02. 26., du. 30-45 pap és 6-7.000 zarándok részvételével.
19. 2004. 06. 17., du. 5 órakor 45 pap és 15.000 zarándok részvételével.
20. 2004. 09., du. 5 órakor 40-45 pap és 15-16. 000 zarándok részvételével.
21. 2004. 12. 11., du. 5. órakor 30-35 pap és 8-10.000 zarándok részvételével.
22. 2005. 03. 10., du. 5 órakor 30-35 pap és 4-7.000 zarándok részvételével. (nagy hideg volt!)
23. és egyben utolsó jelenés: 2005. 06. 17. du. 5 órakor 120 pap és 18-20 ezer zarándok részvételével. A Szűzanya megszólalt magyarul és bejelentette, hogy a Fény Királynője címen tiszteljék Szőkefalván.

Egy állítólagos jelenés napjának a programja

A zarándokok már előző este érkeznek. Egész éjszaka szentségimádás, rózsafüzér, gyónás, szentmisék, áldozás, keresztút és egyéb közösségi ájtatosságok. A délelőtt folyamán ugyanígy. A zarándokok a környékből, egész Erdélyből, Romániából, sőt Magyarországról is szervezett autóbuszokkal érkeznek.
Az ünnepélyes zarándok-szentmisét du. 3-kor mutatják be, a jelenlevő papok koncelebrálnak. As zentmise, prédikáció, ájtatosságok magyar és román nyelven folynak, mert - habár a helyiek többsége magyar - az ide özönlő zarándokoknak kb. fele román görög katolikus. De a zarándokok között vannak magyar protestánsok és román görög keletiek is.
A szentmisén Rózsika is részt vesz. Utána előimádkozza a rózsafüzért, majd 5 óra körül meglátja a Szűzanyát. Csak ő látja és a tömeg csak Rózsika mennyei örömtől ragyogó arcát látja és hangját hallja, amint beszélget a Szűzanyával. Rózsika ilyenkor előadja a magán kéréseket/kérdéseket is, de azokat már a tömeg nem hallja. A válaszokat csak Rózsika hallja, majd magánúton közli a kérelmezőkkel. A Szűzanya románul beszél Rózsikával. A kardiognózis, clairvoyance stb. parapszichológiai jelenségek mind előfordulnak. Eredetükről majd az egyházmegyei vizsgálat fog dönteni. Rózsika megáldja a tömeget. Különben sok gyógyulás is történik. A Szűzanya üzenetét Rózsika hangosan utána mondja, lejegyzik, majd lefordítva magyarra is, két nyelven kihirdetik. A Rózsika udvari kútjának gyógyító erőt tulajdonítanak, betegeket öntenek le vizével. Ugyanígy a Rózsika udvarán és a templom udvarán levő fák leveleit is elhordják.

Az üzenetek

A szőkefalvi üzenetek nem haladják meg korunk sokszoros állítólagos Mária-jelenéseinek az üzenettartalmát. Ima, böjt, alamizsna, bűnbánat, vezeklés, engesztelés az állandó buzdítás.
Közel a világpusztulás, amely még nem a vég: tisztulás lesz, amely után a megmaradtak egy ideig boldogan élnek. Csak azután következik a vég.
Példaként álljon itt két üzenet, amely a többihez hasonlít:
Szőkefalva, 2002. március 15. üzenete:
"Drága Gyermekeim, köszönöm, hogy elfogadtátok hívásomat e leányomon keresztül.
Drága Gyermekeim, egyesek beléptek, mások most lépnek be a Nagyböjtbe (N-R. utal a március 31. latin és a május 5. görög húsvétra!). Kérlek titeket, hogy tartsatok bűnbánatot! Arra van szüksége az én Szent Fiamnak, hogy tartsatok bűnbánatot. Imádkozzátok a rózsafüzért és a keresztutat naponta. Böjtöljetek úgy, ahogyan már kértem: hétfőn, szerdán és pénteken, kenyéren és vízen. Tisztítsátok meg lelketeket a szentgyónásban, hogy tiszta legyen. Ahogyan a virág kinyílik május hónapjában, úgy nyíljon ki a ti szívetek is a bűn fekete felhőjéből. Drága Gyermekeim, szeretlek mindnyájatokat. Éljetek békében, testvériségben és szeretetben. Mindnyájatokat az én palástom alá akarlak helyezni, azokat is, akik nem akarnak engem.
Kedves fiatal Gyermekeim, szeretném, hogy május 17-én Szőkefalvára jöjjetek szentségimádásra. Ti vagytok a jövő alapjai. Jöjjetek, hív az én Szent Fiam.
Jönni fogok újra június 17-én ugyanebben az órában."

***


Szőkefalva, 2002. június 17. üzenete:
"Drága Gyermekeim, köszönöm, hogy elfogadtátok hívásomat e leányomon keresztül.
Drága Gyermekeim, mint máskor is, kérem tőletek az imát, rózsafüzért, böjtöt - kenyéren és vízen - hétfőn, szerdán és pénteken, de kérem tőletek, hogy tartsátok is meg, teljesítsétek mindazt. amit kérek: szentgyónást, szentáldozást.
Drága gyermekeim, nehéz idők várnak rátok, de ne féljetek, én veletek vagyok! De drága Gyermekek, ha nem tartjátok meg mindazt, amit mondok nektek, ezt az üzenetet - el fogtok veszni! Én azért vagyok itt, hogy segítsek nektek. Szent Fiam mindenhová küld, hogy segíteni tudjak nektek. Ne hagyjátok az én Szent Fiamat, Jézust, egyedül, ne hagyjátok! Ő állandóan vár rátok - mind a fiatalokat, mind mindenkit!
Szeretlek mindannyiotokat és védőpalástom alá veszlek titeket. Drága Gyermekeim, szeressétek egymást, ne gyűlöljétek! Drága gyermekeim, jöjjetek erre a helyre, itt sok kegyelmet fogtok kapni! Hívjátok segítségül a Szentháromságot, hogy segítsen és adja meg nektek a Szentlelket. Imáitokban sohase hagyjátok el a Szentlélek segítségül hívását!

A Főegyházmegyei Hatóság magatartása

A Főpásztor kétszer beszélgetett Rózsikával négyszemközt: 2000. május 7-én, Dicsőszentmártonban a plébánián, a bérmálás alkalmával és 2000. július 18-án a szőkefalvi plébánián. Mindkét alkalommal meggyőződött arról, hogy Rózsika teljesen őszinte, hiteles látnok, a keresztény erényekben kiváló, kerüli a pénzszerzést. Amíg a vizsgálat le nem folyik, addig is azt mondhatja a Főpásztor, hogy Rózsika nem színlel, nem beteges, hanem tudatosan éli meg karizmáját. Amennyiben nem volna hiteles a jelenés, akkor csak csalódásról lehetne szó és természetes parapszichológiai öntudatlan esetekről.
A Főpásztor harmadszor is találkozott Rózsikával, társaságban, amikor felkereste bérmaútja alkalmával a marosvásárhelyi kórházban, 2002. május 2-án. Álláspontja nem változott.
A Főpásztor 1999. november 8-án 693/ 1999. szám alatt és 2001. február 5-én a jelenésről írásban jelentést tett a Hittani Kongregációnak. Utóbbit személyesen adta át J. Ratzinger bíborosnak római székhelyén audiencia keretében 2001. február 10-én. A bíboros elbeszélgetett vele. Az állítólagos jelenésekkel kapcsolatban azt mondta: "Az Úr Jézus mondta: Gyümölcseiről ismeritek meg a fát. (Mát. 12, 33.) A zarándokok ájtatossága, keresztény életváltása mind jó jel. Az ördögtől nem származhat ennyi kegyelem!"
A Főpásztor írásbeli utasítást kapott a Hittudományi Kongregációtól (Normae 1978. febr. 25. sz. keltezéssel) és mindenben ahhoz tartja magát. A kerületi főesperes és a helyi plébános minden jelenésről írásbeli jelentést küld be a Főegyházmegyei Hatóságnak és helyszínen biztosítják, hogy minden hitünk és erkölcsünk szellemében folyjék le.

Az állítólagos jelenésekről a Főpásztor körlevélben tájékoztatta a híveket.


A közlemény szövege: "Szám: 612-2000. A Szőkefalvi állítólagos jelenésekről.
Márián Rózsika szőkefalvi hívünknek 1995 óta vannak állítólagos látomásai. Az utóbbi időben nagy nyilvánosság előtt éli át a Szűzanya állítólagos jelenéseit. Az illetékes Egyházmegyei Hatóság csak a jelenések sorozata megszűntekor nyilatkozhat, az előírt egyházi vizsgálat után.
Ezért kérem T. Testvéreimet, hogy tartózkodjanak minden olyan szentbeszédtől vagy cselekedettől, amely az állítólagos jelenéseket mint biztosan természetfölöttit mutatná be.
Engedélyezem a nyilvános istentiszteletet a plébániatemplomban az állítólagos jelenésekkel kapcsolatban, de attól függetlenül. Az istentisztelet és közös ima mindenben kövesse Egyházunk előírásait. Az eseményeket figyelemmel kísérem, hogy minden Egyházunk szellemében és a lelkek javára történjék. Kerüljünk mindent, ami szektás jellegű, vagy nem egyeztethető össze hitünkkel és erkölcsünk tanításával."


Dr. Jakubinyi György érsek


Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe