Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

urangyala

Imák

AZ ÚR ANGYALA
Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.
Üdvöz légy, Mária…
Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.
Üdvöz légy, Mária…
És az Ige, testté lőn és miköztünk lakozék.
Üdvöz légy, Mária…


Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk!
Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

Este még hozzá teendő:
Miatyánk…
Üdvözlégy…
Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik és az örök világosság fényeskedjék nekik.
Nyugodjanak békében.
Ámen.Forrás: szerk.: Bárdos L.: Hozsanna! Szent István Társulat. Egyetemi nyomda. Bp.1997.


Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe