Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

utolsorozsfuzer

Imák

ENGESZTELŐ RÓZSAFÜZÉR


Keresztre: Hiszekegy
Nagyszemre: Miatyánk

Kisszemre:

Üdvözlégy (aki hitünket növelje)
Üdvözlégy (aki reményünket erősítse)
Üdvözlégy (aki szeretetünket tökéletesítse)

Dicsőség
Nagyszemre: Miatyánk

1. tized: Üdvözlégy rózsafüzér
Üdvözlégy 10x, Titok: aki érettünk vérrel verejtékezett
Dicsőség

2. tizedIrgalmasság rózsafüzér
Nagyszemre:
Örök Atya felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és Istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Kisszemre:
Jézus Fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak, 10x
Dicsőség

3. tizedSzent sebek rózsafüzér
Nagyszemre:
Örök Atya felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztusnak szent Sebeit, hogy lelkünk sebei begyógyuljanak.
Kisszemre:
Jézusom szent Sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk. 10x
Dicsőség

4. tizedSzabadító rózsafüzér
Nagyszemre:
Jézus, akit Te megszabadítasz az valóban szabad lesz.
Kisszemre:
Jézus, könyörülj rajtunk! Jézus gyógyíts meg minket!
Jézus, ments meg minket! Jézus szabadíts meg minket! 10x
Dicsőség


5. tizedEgység rózsafüzér
Nagyszemre:
Mennyei Atyám a Te Fiad Jézus Krisztus föláldozott főpapunk, igaz prófétánk és Királyunk által áraszd ránk szentlelked erejét és nyisd meg a szívünk nagy irgalmasságodban, bocsásd meg bűneinket, gyógyítsd meg gyengeségünket, újítsd meg szívünket, hitben, békében, szeretetben és országod örömében a Boldogságos Szűz Mária a mi Királynőnk anyai közbenjárására, hogy egyek legyünk Benned.
Kisszemre:
Nagy irgalmasságodban, bocsásd meg bűneinket, gyógyítsd meg gyengeségünket, újítsd meg szívünket, hogy egyek legyünk Benned. 10x
Dicsőség

6. tizedSzeretetláng rózsafüzér
Nagyszemre:
Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen Szent Szíve könyörögj érettünk, akik hozzád menekülünk.
Kisszemre:
Szűzanyánk ments meg minket Szeplőtelen Szíved Szeretetlángja által. 10x
Dicsőség

7. tizedKönnyező rózsafüzér
Nagyszemre:
Megkötözött kezű Jézus tekints annak vérző szent könnyeire, aki Téged itt a földön a legjobban szeretett és a legbensőségesebben szeret a mennyben.
Kisszemre:
Megkötözött kezű Jézus, Édesanyád vérző szent könnyeire kérünk, hallgasd meg könyörgéseinket. 10x
Dicsőség


ZÁRÓ IMA


Halld Izrael az Úr a mi Istenünk az egyetlen Isten. Add Urunk, hogy az egész világ megismerjen, tiszteljen és szeressen Téged. Szentséges Szűzanyánk állj mellettünk, könyörögj érettünk. Szentek, angyalok álljatok mellettünk, könyörögjetek érettünk. Szent Mihály főangyal harcolj érettünk. Szent szeretet Kiskirálya irgalmazz minekünk.

Amen.

Szent Szeretet Kis Királya ajándékai az engesztelőknek és minden imádkozó testvérnek


Gyermekeim, ezen rózsafüzér 7 tizedével:

tisztelitek a teremtés 7 napját,
tisztelitek a 7 szentséget,Édesanyám 7 fájdalmát.

Ezen rózsafüzérrel:

engesztelitek Szent Véremet,
engesztelitek Szent irgalmasságomat,Szent Sebeimet,Szent Szabadításomat,Szent Atyám irgalmát,Szent Anyám Szeretetlángját,Szent Anyám szentséges szent könnyeit.

Az Úr Jézus ígéretei:

Mindazok akik az engesztelés szellemében ezen 7 tizedes különlegesen nagykegyelmű rózsafüzért ezekben az utolsó időkben rendszeresen imádkozzák, lehetőség szerint naponta részesítem a 7 teljes rózsafüzérnek kijáró kegyelmeimben. Minden egyes tizedet elfogadok teljes egésznek, ha így imádkozzák. Irgalmas szívem szeretetéből teljes búcsút adok az engesztelőknek, akik ezt imádkozzák haláluk óráján. Fogadjátok szeretetem e jelét szívetekbe, mert így kiáraszthatom reátok kegyelmeim minden edényét a Ti életetek felé.

Mindazok, akik e rózsafüzér második tizedét lehetőség szerint naponta felajánlják a haldoklókért, megígérem:

családjuk és közeli szeretteik üdvösségét,
oltalmat, védelmet adok a gonosz tervei, csapdái és támadásai ellen,tisztítótüzet kikerülik mindezen gyermekeim.Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe